Jdi na obsah Jdi na menu
 


Červnové střípky ze tříd 2022

2. 7. 2022

STŘÍPKY ČERVEN 2022

Měsíc červen byl velice pestrý na zážitky, bylo krásné počasí a děti si užily vzdělávání a svůj svátek všemi smysly a mnoho jiného…

A jak to bylo ve třídách:

1. Třída

První červnový týden se nesl v duchu oslav Dne dětí. Užili jsme si spolu spousty zábavy při hrách a soutěžích a také jsme měli přehlídku masek.

Odpoledne na nás čekalo na zahrádce překvapení v podobě pohádkových a sportovních soutěží, kdy jsme za jejich splnění dostali balíček se sladkou odměnou.

Následující den jsme se vydali na indiánskou stezku, kde jsme plnili nejrůznější úkoly, za které jsme vždy dostali jeden dílek mapy. Když jsme splnili všechny úkoly a měli tak mapu kompletní, vydali jsme se hledat truhlu s pokladem.

Další týden nás čekala cesta za poznáním. Jako první za námi do MŠ zamířila paní s Muzikoterapií, která nám představila spoustu netradičních hudebních nástrojů, na které jsme si vyzkoušeli zahrát.

Vydali jsme se na dopravní hřiště v Otovicích. Seznámili jsme se tam se základními značkami a pravidly silničního provozu. Nezapomněli jsme si připomenout ani pravidla bezpečnosti (helma...). V tento den jsme si užili spousty zábavy při jízdě na odrážedlech.

Do naší třídy jsme pozvali návštěvu z Ekocentra, která nám přinesla na ukázku a pomazlení nejrůznější zvířátka (morče, hada, agamu, želvu...).

Další týden jsme se přesunuli k moři. Seznámili jsme se s živočichy žijícími v moři, vyzkoušeli, že voda v něm je opravdu slaná. Vytvořili jsme výtvarnou práci "Moře plné ryb a mušlí" a naučili jsme se novou píseň "Po vodě plavaly rybičky".

Poslední červnové dny jsme si užívali převážně na školní zahradě. Bylo krásně a sluníčko nás hřálo, proto jsme využili letní počasí k vodním hrám.

Na závěr školního roku bychom Vám chtěli poděkovat za spolupráci. Přejeme Vám krásné léto a s některými se setkáme opět v září v první třídě.

Denisa, Petra, Iveta

2. Třída

Květen – měsíc kdy děti velmi pozitivně reagují na probíhající jaro, probuzenou přírodu a pobyt převážně venku. I my se přizpůsobili příjemnému počasí a ráno jsme zahajovali několikrát cvičením venku na školní zahradě, zároveň jsme tam i posvačili a vzdělávali se.

První týden jsme věnovali barvám a celá školka se zahalila do stejných barev v pořadí modrá, žlutá, červená, zelená a úplně naposled bílá. Děti v barevných tričkách zkoušely různorodé pokusy s barvami, jejich prolínáním, mícháním a vzniku nových barev. Děti na dané téma plnily různé úkoly a hrály oblíbené hry při nichž si utvrzovaly své vědomosti o barvách. Společně jsme se naučili písničku Barevné pastelky a zopakovali například Travička zelená. Na žlutý den si v přírodě namalovali krásné pampelišky, kterých jsme měli plnou zahradu. Když už jsme byli unešeni jejich krásou, vzpomněli jsme si, že maminky budou mít svátek. Proto jsme některé pampelišky otrhali a maminkám vyrobili do dárečku Pampeliškový sirup pro lepší náladu. K dárečku a přání, které děti vyrobili jsme se ještě pro maminky stihli naučit krátkou básničku. Maminkám jistě děti udělaly radost.

Další téma se od svátku maminek příjemně odvíjelo. Děti si donesly fotografie svých rodin, o kterých jsme si povídali. Každý nás seznámil se svoji rodinou a se všemi členy. Také určovaly dle fotografií rodinu paní učitelky – od babičky po dceru a dozvěděly se o mne něco více. Pro zpestření jsme se vydali na výlet do Jáchymova – bydliště paní učitelky. Děti si každé ráno tohoto týdne pracovaly na vodním mlýnku, který jsme chtěli umístit na zdejší potok v Údolí mlýnků. Mlýnků bylo na potoku opravdu hodně, některé krásně klapaly, některé jsme společně opravily. Na závěr jsme s dětmi hledaly vhodné místo pro náš mlýnek. Povedl se nám a když jsme k němu přivedli vodu, odměnil nás také krásným klapáním a točením ve vodě. Cestou zpět jsme si prohlédli zvířátka v minizoo u restaurace Belveder, kde mají nejen zvláštní slepice, ale i kozy, klokana a lamu.

Při snaze zapamatovat si celou adresu děti odvodily, že skoro všichni pocházejí z města Ostrov a téma dalšího týdne bylo na světě. Děti popisovaly dům či byt ve kterém bydlí a s kým. Zároveň si stále utvrzovaly svou adresu v případě, že by se ztratily. Při procházkách venku nás od školky vedly ke svým domovům a ukazovaly, kde s rodiči bydlí. Zároveň jsme společně zjišťovali nejdůležitější budovy ve městě. Při porovnávání a hledání rozdílů mezi městem a vesnicí si děti vybavily blízkou vesnici Květnovou a rovnou si ji vyrobily, jako velké město určily Karlovy Vary, do kterého jsme se na druhý den vydali na výlet. Odměnili jsme se návštěvou Motýlího domu, kde jsme pozorovaly zdejší motýli a jejich přirozenou přeměnu z housenky. Vprostřed týdne jsme přislíbily svou účast a hry na zahradě Domova pokojného stáří, kdy se děti promíchaly s přítomnými převážně seniorkami. Děti příjemně zpestřily seniorům svou přítomností dopoledne a na závěr jim zazpívaly krátké pásmo písniček. Stejné pásmo písniček jsme měli připravené i na akci pro seniory „Na kafíčko s městskou policií“. Děti zazpívaly písničku z každého ročního období od podzimu do léta. A rozloučily se písničkou Roční doby.

Další týden byl velmi akční a trávili jsme ho převážně mimo mateřskou školku. Na začátku nás přivítaly paní knihovnice v ostrovské knihovně s připraveným programem, kde si děti rozvíjely svou předčtenářskou gramotnost a zopakovaly si, jak to v takové knihovně funguje. Druhý den se naopak u nás ve školce objevily dvě hasičská auta zároveň s hasiči, kteří nám předvedli svou činnost. Dozvěděli jsme se o vybavení hasičských aut a různorodé činnosti hasičů, na závěr si děti mohly vyzkoušet proudnici a hašení „ohně“. Plný zážitků si děti vyrobily každý „svého hasiče“ při výtvarné činnosti a naučily se říkanku s pohybem. Nad obrázky si děti ujasňovaly pracovní nástroje a nářadí nejen hasičů, ale i ostatních profesí. Další den jsme se vydali do Pohádkové země na výstavu loutek paní Klimtové, která je instalována v krásném prostředí kláštereckého zámku. Při prohlížení děti nepřekonávaly jen chvění z některých strašidelných loutek, ale i ze sklepních prostorů či naopak z vyhlídky vysoké zámecké věže. Abychom neměli kultury málo, zavítali jsme s dětmi ještě na výstavu krásných dětských obrázků Mgr. Procházkové a výstavu ručně šitých medvídků Romany Mathausové. Děti při prohlížení obrázků objevovaly skryté detaily a dle nich obrázky vyhledávaly. Poté jsme si ve školce také vytvořili malou galerii našich hotových obrázků.

Jako kulturní tečka k nám zavítalo Divadlo pana Pohody a společně jsme si užili výlet do Lesoparku Chomutov. Již se spolu s dětmi těšíme na další akce v měsíci červen, kdy největší začneme oslavou Dne dětí.

Jitka, Iveta a Lenka

3. Třída

Školní rok utekl jako voda a my jsme vstoupili do jeho červnového finále. Celý měsíc se nám nesl ve znamení mnoha zajímavých akcí. Hned první červnový týden jimi byl doslova nabitý, protože jsme společně slavili svátek všech dětí. Prvního června dopoledne si děti zatančily a zasoutěžily při karnevalu ve třídě. Po spaní pro ně bylo připraveno sportovně pohádkové odpoledne. Děti společně se svými rodiči procházely na školní zahradě stanovišti s úkoly, které musely splnit, aby si nakonec mohly vyzvednout odměnu v podobě tašky plné krásných dárečků. Odpoledne bylo plné smíchu a radosti v dětských očích.

Hned další den jsme se s dětmi vydali na cestu za pokladem. Na základě dopisu, který jsme ráno obdrželi do třídy, jsme se dozvěděli, že nás o pomoc žádá indiánská rada starších. Děti si vyrobily indiánské čelenky a pospíchaly mezi Borecké rybníky plnit úkoly. Nakonec pomocí detektoru kovu našly truhlu plnou sladkých pokladů.

Červen se přehoupl do dalšího týdne, a tak jsme se všichni přenesli do vesmíru. Nejdříve jsme si povídali o naší planetě Zemi a poté o celé Sluneční soustavě. Děti o vesmírné téma projevovaly hned od počátku velký zájem. Byli jsme překvapeni, kolik toho někteří o vesmíru už znají! Děti se dozvěděly o tom, že naše planeta je jedinou planetou, na které je potvrzen život, proč se na Zemi střídá den a noc, že Slunce je největší hvězdou Sluneční soustavy a ostatní planety okolo něj obíhají. Děti společně vytvořily model Země a celé naší galaxie, a také svoji vlastní raketu, na které jako kosmonauti odletěly do vesmíru.

V červnu nás již tradičně čekalo také několik výletů. Vypravili jsme se do jáchymovského Údolí mlýnků, kde jsme společnými silami nainstalovali náš vlastní vodní mlýnek. K naší radosti se vesele roztočil a my věříme, že se na potůčku bude točit po dlouhé časy. Dále jsme vyjeli do Karlových Varů, kde nás svezl výletní autovláček, podívali jsme se na tryskající vřídlo, a nakonec ochutnali lázeňskou oplatku. Měli jsme také možnost užít si vodních radovánek. Děti své plavecké dovednosti vyzkoušely v krytém bazénu na 1. základní škole. Moc se nám tam všem líbilo.

Vyvrcholením měsíce a celého školního roku bylo slavnostní rozloučení se s našimi předškoláčky. Vypravili jsme se do Ekocentra, kde byly děti slavnostně pasovány na školáčky, byly ošerpovány a dostaly spoustu dárků - knížku pro první čtení, pamětní list, vysvědčení a diplom. Nakonec děti odhodily šerpy i čepice, rozeběhly se pozorovat zvířátka a opekly si také buřtíky na ohni.

A jsme na konci….

Všem rodičům bychom rády poděkovaly za spolupráci po celý školní rok. Všichni si užijte krásné léto! Přejeme vám, abyste v září vykročili do nové životní etapy pravou nohou a s úsměvem na tváři!

Linda, Kačka, Jaruška

4.Třída Berušky

Projekt : „Cestujeme za poznáním“

 • rozhovor s dětmi o prázdninách, co všechno můžeme podniknout, kam jezdíme na výlety, co je to moře, kde všude se můžeme v horku osvěžit – vysvětlení pravidel bezpečnosti

 • exotická zvířata – pojmenovávání dle obrázků, povídání o tom, kde žijí, čím se živí

 • seznámení dětí s planetou země, kde se nachází naše Česká republika, kde je Afrika, jaká zvířátka v Africe žijí

 • rozhovory s dětmi o moři, jaká zvířátka v něm žijí, vysvětlení pojmu plachetnice

 • skládání zvířátkových puzzlí, sestavování obrázků dle děje

 • opakování základních barev – „Čáp ztratil čepičku“

 • nácvik básně s pohybem: „Moře“, „Žirafa“, „Sloni, opice, žirafy…...“, „Pět minut v Africe“

 • zpívání s klavírním doprovodem, hra na Orffovy nástroje, rytmizace na tělo, nácvik písně: „Malý slon“, „Auto“, opakování tanečku ve dvojicích – „Podej mi ruku svou“

 • opakování názvů dnů v týdnu – ukazovací písnička

 • PH: „Na žraloka“, „Rybičky, rybičky, rybáři jedou“, „Na sochy“, „Na tygry a myšky“, „Na zoo“, zdravotní cviky motivované zvířátky

 • VV: výroba lvíčků – malba temperovou barvou, lepení, výroba chobotniček – lepení, stříhání, výroba tučňáků – lepení, moře – malba vodovou barvou, procvičení grafomotoriky, tvoření s kinetickým pískem

 • muzikoterapie - rezonance různých předmětů, dětský den – karneval, diskotéka, odpoledne s rodiči plné soutěží, cesta za pokladem

  venku: hrátky na školní zahradě, tvoření z písku, vodní radovánky, malování křídami, míčové hry, pozorování proměn přírody

Martina, Míša, Míša

5. Třída

Poslední měsíc ve školním roce je za námi, ale užili jsme si ho jak jen to šlo. První den v měsíci jsme oslavili svátek Dne dětí. Ráno si děti užívaly převleky a masky ve třídách, kde tancovaly, hrály spousty her, soutěžily a dostávaly malé dárečky. Odpoledne je ještě čekalo sportovní odpoledne s rodiči na školní zahradě. Děti si užívaly přítomnost rodičů, soutěžily a na konci dostaly za odměnu dárkovou tašku s překvapením. Druhý den byl pro děti připravený „Indiánský poklad“ – šli jsme podle mapy cestou mezi rybníky. Tam už na děti byly připravené úkoly, a po splnění všech úkolu, měly na školní zahradě schovaný poklad, který hledaly podle mapy. V dalším týdnu jsme se už zaměřili na téma o dopravě – děti obohacovaly znalosti dopravních prostředků, dopravních značek a hlavně bezpečnost na silnici i chodníku. Naučily se nové básničky, říkanky s pohybem i písničky. Rozeznávaly z přečteného příběhu správné a špatné situace v dopravě a malovaly dopravní prostředky, které jsme společně a vzájemně poznávali. Vyrazili jsme autobusem na výlet do Karlových Varů, prohlédli jsme si park v Smetanových sadech, Mlýnskou i Dřevěnou kolonádu, Vřídlo a ochutnávali prameny. Děti si výlet užívaly, dostaly zmrzlinu i oplatku, jako správní „lázeňáci“.

Navštívili jsme Muzikoterapii, kde se děti učily relaxovat, naslouchat hudebním nástrojům a manipulovat s nimi. Poté jsme se zaměřili na téma pod mořské hladiny – poznávaly život v moři, vyráběli společně chobotnici, a malovaly různé druhy zvířat v moři. Poznávaly práci s globusem, ukazovali jsme si světadíly. A už tu byl první letní den, obohacovali jsme si poznatky o ročních období, zpívaly nové písničky. Třídili jsme obrázky podle velikostí i různých vlastností. Opakovali jsme číselnou řadu 1-10, zkoušeli jsme opisovat symboly podle předlohy. Povídali jsme si o dovolené, kam děti pojedou, na co se nejvíc těší o prázdninách a to i výtvarně vyjádřily. Při pobytu venku si děti hrály s vodou, zalévaly zahradu, hrály si s mlýnky a lodičkami a užívaly si letní slunečné počasí. Hrály míčové i pohybové hry a využívaly herní prvky na školní zahradě. Několikrát jsme se šli projít do města, na kopec, a kolem rybníků. A najednou Poslední měsíc ve školním roce je za námi, ale užili jsme si ho jak jen to šlo. První den v měsíci jsme oslavili svátek Dne dětí. Ráno si děti užívaly převleky a masky ve třídách, kde tancovaly, hrály spousty her, soutěžily a dostávaly malé dárečky. Odpoledne je ještě čekalo sportovní odpoledne s rodiči na školní zahradě. Děti si užívaly přítomnost rodičů, soutěžily a na konci dostaly za odměnu dárkovou tašku s překvapením. Druhý den byl pro děti připravený „Indiánský poklad“ – šli jsme podle mapy cestou mezi rybníky. Tam už na děti byly připravené úkoly, a po splnění všech úkolu, měly na školní zahradě schovaný poklad, který hledaly podle mapy. V dalším týdnu jsme se už zaměřili na téma o dopravě – děti obohacovaly znalosti dopravních prostředků, dopravních značek a hlavně bezpečnost na silnici i chodníku. Naučily se nové básničky, říkanky s pohybem i písničky. Rozeznávaly z přečteného příběhu správné a špatné situace v dopravě a malovaly dopravní prostředky, které jsme společně a vzájemně poznávali. Vyrazili jsme autobusem na výlet do Karlových Varů, prohlédli jsme si park v Smetanových sadech, Mlýnskou i Dřevěnou kolonádu, Vřídlo a ochutnávali prameny. Děti si výlet užívaly, dostaly zmrzlinu i oplatku, jako správní „lázeňáci“.

Navštívili jsme Muzikoterapii, kde se děti učily relaxovat, naslouchat hudebním nástrojům a manipulovat s nimi. Poté jsme se zaměřili na téma pod mořské hladiny – poznávaly život v moři, vyráběli společně chobotnici, a malovaly různé druhy zvířat v moři. Poznávaly práci s globusem, ukazovali jsme si světadíly. A už tu byl první letní den, obohacovali jsme si poznatky o ročních období, zpívaly nové písničky. Třídili jsme obrázky podle velikostí i různých vlastností. Opakovali jsme číselnou řadu 1-10, zkoušeli jsme opisovat symboly podle předlohy. Povídali jsme si o dovolené, kam děti pojedou, na co se nejvíc těší o prázdninách a to i výtvarně vyjádřily. Při pobytu venku si děti hrály s vodou, zalévaly zahradu, hrály si s mlýnky a lodičkami a užívaly si letní slunečné počasí. Hrály míčové i pohybové hry a využívaly herní prvky na školní zahradě. Několikrát jsme se šli projít do města, na kopec, a kolem rybníků. A najednou už máme konec měsíce. Celý školní rok byl pro nás všechny pestrý, zábavný i naučný. Děti se naučily spoustu nových poznatků, básniček, písniček, získávaly nové zkušenosti, zážitky i kamarádství.

Tímto už jen chceme popřát všem dětem i rodičům krásné a pohodové prázdniny, spoustu zážitků, ale i odpočinku. A budeme se zase těšit v novém školním roce. už máme konec měsíce. Celý školní rok byl pro nás všechny pestrý, zábavný i naučný. Děti se naučily spoustu nových poznatků, básniček, písniček, získávaly nové zkušenosti, zážitky i kamarádství.

Tímto už jen chceme popřát všem dětem i rodičům krásné a pohodové prázdniny, spoustu zážitků, ale i odpočinku. A budeme se zase těšit v novém školním roce.

Ilona a Lucka

6. Třída

Začátek měsíce nám zpestřilo spoustu akcí. První den jsme s dětmi vyjeli na výlet, do Zoo parku v Chomutově.  Dětem se v zoo velmi líbilo, nejvíc je zaujali opice a tuleni, uprostřed vycházky jsme si udělali piknik u výběhu medvědů. 

Druhý den nám zpříjemnil den dětí. Pedagogický sbor spolu s asistenty pedagoga připravily na zahradě zajímavý pohádkový program, děti zde s pomocí rodičů mohli plnit různé úkoly, za které dostali razítka, kdo měl plný počet razítek odcházel s odměnou. Počasí nám přálo a den se vydařil, rodiče i  děti si dětské odpoledne pochvalovali. 

Hned následující den nás čekala další akce, kterou byla Indiánská stezka. S dětmi jsme procházeli stanoviště, které byly umístěny v areálů nedalekých rybníků. Po splnění třída dostala kus totemu, který vedl ke schovanému třídnímu pokladu s odměnami pro všechny děti. Stezka byla připravená opravdu pěkně a jak děti, tak i my pedagogové jsme si den užili.  

Měsícem nás provedlo i téma ,, Roční období”. S dětmi jsme probrali jednotlivá období, činnosti s nimi spojené, také jsme probrali jak se oblékat v jednotlivých obdobích, změny přírody a počasí. Děti si oblékaly postavy podle jednotlivých ročních období, také si vyrobily postavu, kterou oblékly a vodovkami vybavily. Výkresy byly vystaveny v šatně. Tento týden jsme si zpestřili novým cvičením, které obsahovalo jak nové pohybové hry, jako například hru ,,Bouře”, tak i nové zdravotně pohybové cviky s obručemi či s tyčemi.

Pořádali jsme časté vycházky do nedalekého areálu s rybníky, s dětmi jsme pořádali piknik a venkovní pohybové hry, také jsme pozorovali letní přírodu. 

Uprostřed měsíce se konala muzikoterapie, která děti velmi bavila, rádi si zahrály na hudební nástroje a byl to pro ně krásný zážitek.

Ke konci měsíce jsme vyrazili na výlet do Karlových Varů, konkrétně do lázeňské zóny, kde jsme si s dětmi prohlédli kolonádu, kde mohly ochutnat prameny. Konec výletu jsme si zpříjemnili v lázeňském parku oplatkou. Děti byly i z toho výletu nadšené.

Konec měsíce se nesl v duchu opalování a příprav na prázdniny. S dětmi jsme probírali, jak by se měli v létě chovat, aby se bezpečně vrátily do školky. Probírali jsme typické letní aktivity jako například plavání, kempování či opalování a jejich úskalí. Opakovali jsme s dětmi, co se v průběhu roku naučili, od básní s pohybem až po známe písničky, které si děti doprovázely hudebními nástroji. Děti namalovaly svou poslední výzdobu v podobě sluníček a nafukovacích plážových míčů. 

Celkově byl Červen velmi vydařený.

Iva, Káťa, Terezka

7. Třída

Poslední měsíc tohoto školního roku jsme začali oslavou Dne dětí. Od rána si děti předváděly masky, soutěžily, hrály různé zábavné hry, ochutnávaly přinesené dobrůtky a slavily. Na odpoledne bylo na školní zahradě naplánováno sportovní odpoledne s rodiči, kde na různých stanovištích plnili úkoly, sbírali razítka na účastnický list a na konci si vyzvedli připravenou odměnu. Děti i rodiče si akci užili, bylo vidět, že se jim líbí, atmosféra byla radostná a přátelská. Hned další den proběhla další úžasná akce s názvem Indiánská cesta za pokladem. Děti plnily zábavné úkoly, rozšiřovaly své znalosti o indiánském životě, procházely pomocí mapy kolem rybníku a odpovídaly na připravené otázky. Po splnění úkolu dostali část totemu, který skládali jako puzzle a podle něj hledali svůj indiánský poklad, ze kterého měli velkou radost, byl plný dobrot a drobných dárečků.

V dalším týdnu proběhla muzikoterapie při které si děti vyzkoušely jedny z nejstarších kovových hudebních nástrojů, tzv. misky, a jiné jednoduché nástroje. Vytvářeli vlastní hudbu a při bubnování se snažili o udržení rytmu. Loučení s předškoláky bylo další v tomto měsíci. Měli jsme domluvenou návštěvu knihovny s prohlídkou i povídáním, která se dětem moc líbila. Děti si prohlížely knihy dle vlastního zájmu, paní knihovnice nás seznámila s řádem knihovny a nemohli jsme se dočkat až si knihy přečteme sami. Využili jsme prostor knihovny k slavnostnímu šerpování předškoláků, předání první knihy s věnováním a vzpomínkou na školku, poté jsme se šli odměnit zmrzlinou do nedaleké cukrárny.

A tím naše cestování nekončilo, výlet do Karlových Varů a poznávání lázeňské části kolonády, pramenů a Vřídla bylo naším dalším cílem poznávání. Samozřejmě nechyběla oplatka a zmrzlina. Nejvíce nadšené byly děti z Vřídla.

Ani poslední měsíc v tomto roce nebyl jen o výletech. Povídali jsme si o knihách, jak se o ně staráme, četli různé pohádky, seznamovali jsme se s druhy knih a každý z nás mohl přinést oblíbenou knížku, kterou nám představil. Cestování bylo dalším tématem, ve kterém jsme se seznamovali s druhy dopravních prostředků, bezpečností na ulici a v dopravě, různými části světa kam bychom chtěli na dovolenou. Poznávali naši planetu, vesmír, střídání ročních období, měsíců, týdnů, dnů a nocí, přitom jsme hráli různé hry, zpívali písničky, učili se básničky, využívali horkého letního počasí na školní zahradě různými hrátkami s vodou. V posledním týdnu jsme se už těšili na prázdniny, plánovali kam vyrazíme, co budeme dělat a kde se nám v loňském roce líbilo nejvíc. Na rozloučenou jsme si udělali piknik se spoustu dobrot a vyrazili na zmrzlinu.

Hurá prázdniny!

Pavla a Andrejka