Jdi na obsah Jdi na menu
 


Květnové střípky ze tříd 2022

31. 5. 2022

STŘÍPKY KVĚTEN 2022

V měsíci květnu bylo krásné počasí a děti si užily vzdělávání na různých výletech

do okolí – Kyselka, Boží Dar, Jáchymov, Klášterec, Chomutov,  

byly v knihovně, v Oranžerii, zúčastnily se olympiády MŠ, přijeli za námi hasiči,

divadlo a mnoho jiného…

A jak to bylo ve třídách:

1. Třída

V prvním květnovém týdnu jsme se zaměřili na opakování barev "Barevný týden". Každý den chodily děti oblečené do určité barvy (modrá, žlutá, červená, zelená). Procvičili jsme si základní barvy palety.

Na den maminek jsme společně vytvořili přání "Proč miluji maminku" a naučili jsme se báseň Maminka.

Následující týden nás čekalo téma "Já a moje rodina". kdy jsme si povídali o členech rodiny, jejich jménech, co děláme s rodinou a jak vypadá náš dům.

Vytvořili jsme miminko- vyplnění plochy, práce s lepidlem, rozvoj jemné motoriky.

V průběhu dalšího týdne nás čekalo téma cestování. Osvojili jsme si znalosti o dopravě (lodní, letecká, pozemní). Ukazovali jsme si obrázky dopravních prostředků a správně je zařazovali tam, kam patří. Z molitanových kostek jsme postavili silnici, doplnili ji o dopravní značky a zahráli jsme si hru na dopravu.

Využili jsme krásné počasí a teplé slunné dny k vodním hrám na školní zahradě nebo jsme vyrazili na výlet do sportovního parku k nemocnici. I přesto, že nás bolely nožičky jsme si užili hezký výlet v hojném počtu.

V posledním týdnu nás v MŠ navštívili hasiči. Pověděli nám zajímavosti o své práci, prohlédli jsme si hasičský vůz a vyzkoušeli hašení ohně (stříkání z hadice na cíl).

Denisa, Petra, Iveta

2. Třída

Květen – měsíc kdy děti velmi pozitivně reagují na probíhající jaro, probuzenou přírodu a pobyt převážně venku. I my se přizpůsobili příjemnému počasí a ráno jsme zahajovali několikrát cvičením venku na školní zahradě, zároveň jsme tam i posvačili a vzdělávali se.

První týden jsme věnovali barvám a celá školka se zahalila do stejných barev v pořadí modrá, žlutá, červená, zelená a úplně naposled bílá. Děti v barevných tričkách zkoušely různorodé pokusy s barvami, jejich prolínáním, mícháním a vzniku nových barev. Děti na dané téma plnily různé úkoly a hrály oblíbené hry při nichž si utvrzovaly své vědomosti o barvách. Společně jsme se naučili písničku Barevné pastelky a zopakovali například Travička zelená. Na žlutý den si v přírodě namalovali krásné pampelišky, kterých jsme měli plnou zahradu. Když už jsme byli unešeni jejich krásou, vzpomněli jsme si, že maminky budou mít svátek. Proto jsme některé pampelišky otrhali a maminkám vyrobili do dárečku Pampeliškový sirup pro lepší náladu. K dárečku a přání, které děti vyrobili jsme se ještě pro maminky stihli naučit krátkou básničku. Maminkám jistě děti udělaly radost.

Další téma se od svátku maminek příjemně odvíjelo. Děti si donesly fotografie svých rodin, o kterých jsme si povídali. Každý nás seznámil se svoji rodinou a se všemi členy. Také určovaly dle fotografií rodinu paní učitelky – od babičky po dceru a dozvěděly se o mne něco více. Pro zpestření jsme se vydali na výlet do Jáchymova – bydliště paní učitelky. Děti si každé ráno tohoto týdne pracovaly na vodním mlýnku, který jsme chtěli umístit na zdejší potok v Údolí mlýnků. Mlýnků bylo na potoku opravdu hodně, některé krásně klapaly, některé jsme společně opravily. Na závěr jsme s dětmi hledaly vhodné místo pro náš mlýnek. Povedl se nám a když jsme k němu přivedli vodu, odměnil nás také krásným klapáním a točením ve vodě. Cestou zpět jsme si prohlédli zvířátka v minizoo u restaurace Belveder, kde mají nejen zvláštní slepice, ale i kozy, klokana a lamu.

Při snaze zapamatovat si celou adresu děti odvodily, že skoro všichni pocházejí z města Ostrov a téma dalšího týdne bylo na světě. Děti popisovaly dům či byt ve kterém bydlí a s kým. Zároveň si stále utvrzovaly svou adresu v případě, že by se ztratily. Při procházkách venku nás od školky vedly ke svým domovům a ukazovaly, kde s rodiči bydlí. Zároveň jsme společně zjišťovali nejdůležitější budovy ve městě.  Při porovnávání a hledání rozdílů mezi městem a vesnicí si děti vybavily blízkou vesnici Květnovou a rovnou si ji vyrobily, jako velké město určily Karlovy Vary, do kterého jsme se  na druhý den vydali na výlet. Odměnili jsme se návštěvou Motýlího domu, kde jsme pozorovaly zdejší motýli a jejich přirozenou přeměnu z housenky. Vprostřed týdne jsme přislíbily svou účast a hry na zahradě Domova pokojného stáří, kdy se děti promíchaly s přítomnými převážně seniorkami. Děti příjemně zpestřily seniorům svou přítomností dopoledne a na závěr jim zazpívaly krátké pásmo písniček. Stejné pásmo písniček jsme měli připravené i na akci  pro seniory „Na kafíčko s městskou policií“. Děti zazpívaly písničku z každého ročního období od podzimu do léta. A rozloučily se písničkou Roční doby.

Další týden byl velmi akční a trávili jsme ho převážně mimo mateřskou školku. Na začátku nás přivítaly paní knihovnice v ostrovské knihovně s připraveným programem, kde si děti rozvíjely svou předčtenářskou gramotnost a zopakovaly si, jak to v takové knihovně funguje. Druhý den se naopak u nás ve školce objevily dvě hasičská auta zároveň s  hasiči, kteří nám předvedli svou činnost. Dozvěděli jsme se o vybavení hasičských aut a různorodé činnosti hasičů, na závěr si děti mohly vyzkoušet proudnici a hašení „ohně“.  Plný zážitků si děti vyrobily každý „svého hasiče“ při výtvarné činnosti a naučily se  říkanku s pohybem. Nad obrázky si děti ujasňovaly pracovní nástroje a nářadí nejen hasičů,ale i  ostatních profesí. Další den jsme se vydali do Pohádkové země na výstavu loutek paní Klimtové, která je instalována v krásném prostředí kláštereckého zámku. Při prohlížení děti nepřekonávaly jen chvění z některých strašidelných loutek, ale i ze sklepních prostorů či naopak z vyhlídky vysoké zámecké věže. Abychom neměli kultury málo, zavítali jsme s dětmi ještě na výstavu krásných dětských obrázků Mgr. Procházkové a výstavu ručně šitých medvídků Romany Mathausové. Děti při prohlížení obrázků objevovaly skryté detaily a dle nich obrázky vyhledávaly. Poté jsme si ve školce také vytvořili malou galerii našich hotových obrázků.

Jako kulturní tečka k nám zavítalo Divadlo pana Pohody a společně jsme si užili výlet do Lesoparku Chomutov. Již se spolu s dětmi těšíme na další akce v měsíci červen, kdy největší začneme oslavou Dne dětí.

Jitka, Iveta a Lenka

3. Třída

     Byl pozdní večer první Máj, večerní Máj byl lásky čas...

Poslechem básně od K.H. Máchy jsme zahájily s dětmi další krásný, jarní měsíc Květen. Po veselém barevném týdnu, který jsme měli na staré budově, jsme se již pečlivě začali připravovovat na blížící se Den Matek. Děti s radostí a se zájmem připravovaly maminkám dárečky a naučily se pěknou básničku. Také maminkám vybraly živou květinu dle svého výběru.

S dětmi jsme byly opět v knihovně, kde se nám věnovala paní knihovnice a opět se nám tam velmi líbilo. S dětmi ze 7.třídy jsme si vyjely na Boží Dar na Ježíškovu cestu, kde jsme prověřily fyzické síly a přírodovědné znalosti. Procházka byla moc příjemná, nejvíce však potěšila všemi očekávaná svačina, nebo-li piknik v lese.

Také jsme se zůčastnili po delší covidové pauze soutěží v parku, kterou perfektně zorganizoval Dům dětí a mládeže. Není hlavní vždy zvítězit, ale důležité je se zůčastnit! To se celá naše třída v parku naučila. Každý si odnesl medaili, odznáček a nějakou tu sladkost.

S dětmi jsme si již zašly na náměstí na zmrzlinu, krásné počasí nás k tomu zlákalo. Květen už je ve znamení výletů a další plánovaný byl v muzeu Mattonky v Kyselce, kde to bylo menší, ale opravdu zajímavé a pěkné. Dětem se líbila tajemná cesta lesem a zajímavé chodby a uličky. Děti se dozvěděly o panu Mattonim a vše o stáčení minerální vody. Další výlet jsme absolvovaly do Klášterce, kde na nás čekala Země pohádek a v hezky udělaném sklepení jsme si mohly s dětmi prohlédnout a vyfotit se s  nejednou  pohádkovou postavou. Zážitek pěkný, doporučujeme jako nedělní rodinný výlet s dětmi.

V Mš nás navštívili Hasiči, děti si mohly prolézt hasičský vůz, vyzkoušet hadici, přilbu...Všichni bedlivě pozorovali a poslouchali hasiče při výkladu.

Divadlo pana Pohody nás navštívilo na konci měsíce a květen byl završen již tradičním, dlouho očekávaným školním výletem do lesoparku v Chomutově.

Linda, Kačka, Jaruška

                            4. Třída – „Berušky“ – Květen

Projekt : „Květen – nejbarevnější měsíc v roce“

 • rozhovor s dětmi o měsíci květnu, proč se tak jmenuje, co se děje v přírodě, jaké známe květiny – pojmenovávání dle obrázků, určování barev
 • moje maminka – povídání s dětmi o rodině, jak se jmenuje moje maminka, co ráda dělá – vyjádření pomocí pantomimy, výroba přáníček mamince – skládání barevného papíru
 • opakování základních barev ( žlutá, červená, zelená ) – přiřazování barevných kostiček na obrázek tulipánu
 • rozhovory s dětmi o domácích zvířátkách, pojmenovávání dle obrázků, jak se nazývají jejich mláďata, čím se živí
 • SH: „Hledáme obrázky zvířátek po třídě“
 • život v trávě, u rybníka – seznámení s živočichy a hmyzem
 • povídání o tom, kam můžeme jet na výlet, na prázdniny – určování dopravních prostředků, seznámení se se základními dopravními značkami, s pravidly bezpečnosti, vysvětlení pravidla přecházení přechodu pro chodce L,P,L
 • nácvik básně s pohybem: „Sladkou pusu“, „Tulipán“, „Šneček“, „Auto jede tů,tů,tů“
 • zpívání s klavírním doprovodem, hra na Orffovy nástroje, rytmizace na tělo, nácvik písně: „Když máš radost“, „Hrálo si koťátko“, „Auto“, taneček ve dvojicích – „Podej mi ruku svou“
 • opakování názvů dnů v týdnu – ukazovací písnička
 • PH: „Lepená“, „Čáp ztratil čepičku“, „Na sochy“, „Utíkáme, utíkáme“, „Na zoo“- Míša Růžičková, zdravotní cviky motivované zvířátky
 • VV: kresba postavy maminky, šeřík ve váze – tupování temperovou barvou, lepení, výroba sluníček – tupování temperovou barvou, stříhání, lepení, výroba šneků – lepení, malba temperovou barvou, výroba motýlů – zapouštění vodových barev, lepení, výroba mašinek – lepení barevného papíru, kresba pastelkou, procvičení grafomotoriky, tvoření s kinetickým pískem
 • vystoupení : „Povídání s opičkou a zvířátky“ – prezentace zvířátek
 • společné fotografování dětí
 • dopoledne s hasiči – ukázka hasičského vozu, stříkání hadicí na cíl
 • divadelní představení divadla „Z bedny“ pana Pohody
 • školní výlet do Lesoparku Chomutov
 • venku: hrátky na školní zahradě, tvoření z písku, malování křídami, pozorování proměn přírody, vycházky do okolí MŠ                              

Martina, Míša, Míša

5. Třída

       Květen nám přinesl spoustu nových zážitků, prožitků, nových vědomostí a znalostí. Začali jsme návštěvou Ekocentra, kde jsme měli možnost si zvířátka osahat, dozvědět se o nich spoustu zajímavostí a ještě si hrát na zahradě ekocentra mezi samotnými zvířátky. Další den jsme pro změnu šli navštívit babičky a dědečky do Stacionáře pokojného stáří. Přinesli jsme jim krásná přáníčka pro radost, zazpívali jsme jim pár písniček a za odměnu nám babičky a dědečkové zazpívali také písničky a ještě jsme od nich dostali nějaké dobroty. Návštěvu jsme si moc užili.

Maminky oslavili svůj svátek a my jsme jim darovali přáníčka, naučili se pro ně básničku a písničku. Květen je plný květů a tak jsme si povídali o kytičkách, o broučcích a jiných malých zvířátkách, které můžeme pozorovat na jaře.  Děti si vyrobily berušku, stříhaly, lepily, domalovávaly a počítaly puntíky. Další práci kterou si společně děti udělaly, byl strom s úlem a včeličkami. Učily se střídat barvy, přesnost při stříhaní i malinkých částí. Dětem se obrázky moc povedly. A za odměnu nás přijeli navštívit do školky domácí exotická zvířata, o kterých jsme se dozvěděli spoustu zajímavých věci a některé zvířátka jsme si mohli i pohladit, nebo nás dokonce masírovala. V týdnu jsme ještě stihli společné focení na zahradě.

         V dalších dvou týdnech jsme měli ve třídě na praxi studentku střední odborné školy pedagogické -  Natálku, která se přišla zaučit, aby jednou i ona byla učitelkou. Děti se praktikantce představily jménem, kolik jim je, řekly co rády dělají a kde bydlí. U tématu bydlení jsme zůstali a vedli jsme rozhovor o zvířátkách a jejich bydlení - děti přiřazovaly správné domečky ke zvířátkům, vytleskávaly slabiky slov a určovaly jejich počet a zkoušely poznávat písmeno na začátku slova. Povídali jsme si o bydlení v bytě, v baráčku. Děti si vyrobily svůj domeček z geometrických tvarů- které jsme opakovali a hledali v předmětech. Společnou prací si děti vyrobily stonožku z ruliček od toaletního papíru. Přečetli jsme si pohádku O třech prasátkách – povídali jsme si o povaze postav, jejich chování a nakonec jsme si zahráli pohybovou hru „Na vlka“. Děti si vyrobily tři domečky z materiálů podle pohádky. Naučili jsme se novou říkanku k pohádce „Naše prasátka“.

 Další týden opakovaly děti jarní květiny, vyrobily si z papíru motýlky, z krepového papíru kytičky. Skládali kytičky podle barev, rozvíjeli jemnou motoriku při zasouvání tyček do desky podle počtu kvítků. Hráli spoustu pohybových her: „Na slunce“, „Na barevné kytičky“, „Na veverky“. Opakovali jsme naučené písničky. Děti si na školní zahradě vyrobily medaili z kvítků, které si natrhaly. Stavěly domečky z větviček, stavěly si z písku a hrály míčové hry.

         Na zahradu za námi přijeli hasiči, ukázali nám jak pracují, jakou mají výbavu v autě, co potřebují k práci. Děti si samy mohly prolézt hasičským autem, sednout si na místo hasičů, vyzkoušet si helmu, hadicí hasit „oheň“ a být chvilku opravdovým hasičem. V posledním týdnu nás navštívilo divadlo Pana Pohody a na závěr jsme si užili výlet v Lesoparku v Chomutově. Kde jsme si užili spoustu legrace, viděli zvířátka, jejich krmení a dozvěděli se jak žijí.

         Celý měsíc nám rychle utekl, protože byl plný aktivit, zábavy, nových věcí a už se těšíme na další a zároveň poslední měsíc v tomto školním roce.

         Ilona a Lucka

6. Třída

Na začátku měsíce jsme si s dětmi připomněli svátek maminek a vyrobily jsme pro maminky přáníčka s obrázkem, které každé dítě dalo své mamince. První týdny jsme se zaměřili na téma ,,Rodina” a ,,Domov”. Probírali jsme, jaké typy obydlí existují, kde člověk může žít, rozdíl mezi vesnici a městem, kdo s námi doma bydlí apod. Vyráběli jsme postavu maminky, kterou jsme pak vystavili do šatny. Další výtvarnou techniku, kterou si děti vyzkoušely, byl obtisk  vidličky, který v závěru vytvořil krásné tulipány, které byly také vystavené v šatně.

Na závěr jsme si s dětmi vyrobili vlastní město, které bylo vystavené v šatně. Také si děti zkusily volnou kresbu domu a pastelkami dle své fantazie. Také jsme týden ozvláštnily básní s pohybem ,,Střecha”. Tento týden jsme měli obohacený návštěvou fotografa, který dětem vyfotil jak samostatné fotky, tak i fotku společnou.

Následujícím týdnem, nás provázelo téma ,,Cesta za poznáním”, kde jsme se s dětmi zaměřili na dopravu a dopravní prostředky. Děti se naučily nové pohybové hry jako ,,Cestovatel” ,,Letadla” ,, Auto” Na závěr si děti namalovaly auto; které bylo vystaveno v šatně. Zkoušeli jsme společnou kresbu ,,glóbus”. V tomto týdnu jsme se také pravidelně vydávali na procházku zakončením piknikem v nedalekém areálů s rybníky. Děti

nakrmily kachny a labutě, počasí nám přálo a celkově se týden vydařil.

Květen jsme zakončili s tématem ,,hmyz”. S dětmi jsme se naučily základní druhy hmyzu, co hmyz děla, kde bydlí a jak vypadá. Prohlíželi jsme si knihy o přírodě. Naučili jsme se nové pohybové hry ,,Motýli létají po louce” ,,Mravenci” a novou báseň a s pohybem ,,Poletuje Motýl”. Také jsme s dětmi procvičili grafomotoriku pracovním listem ,,Motýlci”. Děti si vyrobily papírovou Berušku, která byla vystavena v šatně. Překonávali jsme mravenčí překážkovou dráhu. Na závěr týdne jsme naučili novou píseň ,,Včelička‘‘.

V tomto týdnu, přijeli do školky také hasiči, dětem ukázali techniku, mohli si prohlédnout hasičské auto a sednout si dovnitř, také si zkoušeli kropit hadicí na cíl.

Z celé návštěvy byly děti nadšené a odnesly si krásné zážitky. Celkově byl měsíc květen vydařený a plný nových prožitků a poznání.

       Iva, Káťa, Terezka

7. Třída

      V květnu bylo počasí krásné, a tak jsme mohli pokračovat ve výletech. V prvním týdnu jsme navštívili Ekocentrum, kde pro nás měli připravenou soutěž v poznávání stop zvířátek, zajímavé vyprávění o životě exotických zvířátek, která v Ekocentru chovají. Některá zvířátka nám dovolili si i pochovat. Ověřili jsme si naše znalosti o domácích zvířatech a jejich mláďatech, jako je třeba ovce, koza, králík a slepice. Pomazlili jsme si morčátka a činčilu. Do domova pokojného stáří jsme měli připravené dárečky a přáníčka ke Dni matek, které jsme jim šli předat, zazpívali jsme jim písničku a popřáli krásný den. A protože se nám tam líbilo a byli na nás milý, domluvili jsme si další návštěvu. Ani na své maminky jsme nezapomněli, během týdne jsme se pro ně naučili básničku, písničku „Mamince“ a darovali jim vyrobená přáníčka.

Další týden jsme byli pozvání do zámeckého parku v Ostrově, kde pro nás Dětský dům dětí a mládeže připravil olympiádu mateřských škol. Společně jsme si užili příjemné sportovní dopoledne a nakonec převzali pohár s diplomem od pana starosty. Proběhlo focení v MŠ na školní zahradě. Výlet na Božím Daru byl také vyvedený, počasí bylo tak akorát na procházku po Ježíškově cestě. Děti mohli využít znalosti, které jsme se tento týden učili, poznávání jarních květin, význam včel pro přírodu a jak se chovat v jejich blízkosti. Při procházce děti odpovídali na různé otázky o přírodě, všímali si krás kolem sebe, vůně a barev rozkvétající přírody, plnili jsme úkoly na zastávkách po cestě. Na konci toho týdne do mateřské školy přijeli na návštěvu opičky a jiná zvířátka, které nám předvedla co všechno umí. Ve třídě jsme si pak pomocí rozfoukané tuše a otisků prstů vyrobili rozkvetlou třešeň, děti si vyrobily včeličky z papíru, stříhaly, lepily a společně míchaly barvy na včelí úl, kam jsme včeličky přilepili.

Výlet do muzea v Kyselce děti nadchl, se zájmem si prohlíželi výstavu k historii vody Mattoni a vzniku stačení minerální vody. Po prohlídce muzea jsme se vydali hledat původní pramen minerální vody Mattoni, při té příležitosti jsme si pověděli o koloběhu vody v přírodě a její důležitosti pro život. Opakovali jsme si jarní květiny, poznávali broučky v trávě, povídali si o životě u rybníka a naučili se básničku „Brouček“.

V dalším týdnu navštívili mateřskou školu hasiči Ostrov, kteří nás nechali si prohlédnout jejich vybavení a zásahová vozidla. Největší zábavou bylo stříkat vodu proudnicí na cíl. V Klášterci jsme navštívili zámek a v něm pohádkovou zem. Vystoupali jsme do věže a kochali se pohledem na Krušné hory, ve kterých podle pověsti žije Krušnohor. Poté jsme sešli do sklepení, kde jsme si prohlídli expozici starých loutek, podzemím nás provázelo spousta skřítků a pohádkových bytostí.

Pan Pohoda nám přijel se svým divadlem „Z bedny“ zahrát pohádku. Také jsme si celý týden povídali o své rodině, naučili se novou říkanku s pohybem „Rodina“, zahráli si pantomimu na téma povolání a různé pohybové hry, jako například „slepá bába“ a „na květiny a včely“.

Jako každý rok nás čekal i školní výlet do lesoparku v Chomutově, prohlídka zvířátek a povídání o nich.

       Pavla a Andrejka