Jdi na obsah Jdi na menu
 


Září 2021

1. 10. 2021

Školní rok 2021 – 2022

STŘÍPKY ZÁŘÍ 2021

Prázdniny jsou za námi a je tu opět nový školní rok. Všichni si přejeme, aby byl celý školní rok plný radosti, pohody, prezenčního vzdělávání. Budeme dodržovat hygienická pravidla, ale na to jsme si již zvykli. A jak vypadal první měsíc v jednotlivých třídách?

1. TŘÍDA

V prvním letošním společném měsíci jsme se seznamovali a učili odpoutat od rodiny. Zvykat si na nové prostředí, kamarády a režim.

Pozornost jsme zaměřili především na zdokonalování se při základní sebeobsluze, jako je stolování, umývání, oblékání a toaleta.

Postupně jsme se seznamovali s pravidly, která dodržujeme ve třídě, ale i na vycházce nebo školní zahradě.

Celý měsíc jsme si průběžně zvykali na režim v mateřské škole. Nyní už chápeme, co kdy následuje a snažíme se zapojovat do výchovně vzdělávacích činností a zvyšovat tak dobu soustředění.

Naučili jsme se několik nových básní a písní, jako je například „Velké kolo uděláme“, které zpíváme před každým cvičením nebo „Leze, leze brouk“, ale také naši uklízecí písničku „Honem děti, uklízíme“. Jednotlivé písně nám pomáhají lépe zvládat pokyny a změny.

Vytvořili jsme první výtvarnou práci „Naše školka“, kdy jsme použili temperové barvy a dřevěné figurky, které znázorňovaly kamarády z naší třídy. Zopakovali jsme si při tom také jména všech kluků, holek a paní učitelek.

Navštívilo nás babí léto a tak jsme si vyrobili pavoučka z modelíny, drátků a procvičili tak jemnou motoriku.

Postupně se zdokonalujeme, objevujeme a učíme se novým věcem.

Deniska, Petra

2. třída

Většina dětí z první třídy přišla po prázdninách do druhé třídy. Během měsíce září nás čekal nejdůležitější úkol – skamarádit se. Na děti čekal skřítek Bonifác, který je provede celým školním rokem a bude nám s ostatními skřítky pomáhat na cestě za poznáním. Děti se seznámily se svými značkami, prostředím nové třídy a novými hračkami. Povyprávěly, kde a jak strávily prázdniny a namalovaly krásné prázdninové obrázky. Aby se nám ve školce líbilo a ve třídě spolu příjemně hrálo, nastavili jsme si s pomocí skřítků naše pravidla, které jsme si během měsíce zažívali nejen při hraní, ale i ostatních činnostech.

V září jsme shlédli mnoho krásných divadelních představení. V rámci festivalu Oty Hofmana jsme se dozvěděli, jak to bylo se Sněhurkou a trpaslíky a spolu s trpaslíky si někteří zatančili. Ve školce jsme shlédli představení na školní zahradě hrané panem Pohodou a Soničkou a představení O Jeníčkovi a Mařence. Všechna představení se nám moc líbila. A jelikož skončilo léto a začíná podzim, budeme poznávat jeho charakteristické znaky. Na procházce nás zaujaly svou barevností šípky, tak jsme si jich pár nasbírali. Druhý den jsme si s dětmi zahráli pohádku O Šípkové Růžence, uvařili si šípkový čaj a ze zbytku šípků vytvořili krásný šípkový keř pomocí otisků šípků a tuše.
Už se těšíme na říjen a činnosti, které nám magický podzim nabídne.

Jitka, Lenka, Ivetka

3. třída

Prázdniny nám utekly jako voda a my jsme se s dětmi přivítali v nové třídě předškoláků. Zopakovali jsme si staronová pravidla, která respektujeme po celý školní rok nejenom uvnitř ve školce, ale i venku. Po celý měsíc jsme opakovali znalosti a dovednosti, které již známe, a pomalu jsme začali přidávat další a další. Děti si rychle osvojily hned několik nových básní, zpívali jsme již známé písně, nechybělo ani tvoření společné, skupinové i individuální.
Na školní zahradě nás již tradičně uvítalo Divadlo z Bedny, které se dětem jako vždy velmi líbilo. V průběhu měsíce jsme také měli možnost zhlédnout představení O Jeníčkovi a Mařence. V rámci festivalu Oty Hofmana jsme se vydali do kulturního domu na divadelní představení O Sněhurce. Celý sál měly naše děti jen pro sebe, tak jsme si mohli vychutnat nejenom pohádku, ale i atmosféru sálu. Festival se nám zalíbil i jako další týdenní téma ve třídě, kterému jsme se ještě nadále věnovali. Děti si vyrobily loutky, maňásky, zkoušely si monology, dialogy a naučily se správnému chování při různých kulturních akcích.
Ke konci září na nás dýchlo další krásné a barevné roční období podzim. Povídali jsme si o tom, co je to babí léto, pavoučci a pavučinky nám ukázali a vysvětlili charakteristické znaky podzimu. Každý den společně pozorujeme měnící se přírodu všude kolem nás. 
Školku nám provoněly jablečné záviny, které jsme si s dětmi společnými silami upekli. Jablka jsme nasbírali na naší školní zahradě a při pečení jsme zapojili všechny naše smysly.
Těšíme se na další kouzelný a barevný měsíc říjen.
P. uč. Linda, Kačka a Jaruška

4. třída

Projekt- ,,Máme nové kamarády”

  • Přivítání dětí v MŠ: třída ,,Berušky” – seznamování se s novým prostředím a novými kamarády, se školní zahradou.
  • Rozeznávání jednotlivých značek, kde je všude najdeme? Vybarvování značek pastelkami.
  • Seznámení se s pravidly naší třídy Berušek, s režimem celého dne.
  • Nácvik uvítací básně s pohybem ,, Dobrý den “, ,,Kamarádi “, ,,Všechny naše prsty”.
  • Zpívání s klavírním doprovodem -rytmizace, hra na tělo, na Orfovy nástroje. Písničky ,,Kočka leze díro”, ,,Skákal pes “, ,,Pec nám spadla”, ,,Každá ručka má prstíčky”.
  • VV: malba sluníčka + otisk ručiček, výroba podzimních stromů – obkreslení rukou , lepení na kartonovou roli, výroba podzimních lístků – tupování houbičkou, lepení, výroba deštníků- lepení barevného papíru , zapuštění barvy na mokrý podklad.
  • Návštěva dvou divadelních představení – divadlo Pohoda a divadlo Stolařík – Jeníček a Mařenka.                                                                                                                          Učitelky Michalka a Martina

5. třída

V novém školním roce 2021/2022 jsme se sešli v znovu otevřené 5.třídě v plném počtu dětí. První týden jsme seznamovaly děti s prostředím třídy, školní zahrady a okolí školy.  Děti se vzájemně seznamovaly, utvářely si nové kamarádské vztahy a nebo utužovali již známé přátelství. Začátek září jsme započali divadlem na zahradě Pana Pohody. Užili jsme si i divadelní představení v rámci Dětského filmového festivalu Oty Hofmana. 

V průběhu měsíce se děti seznamovaly s novými říkankami, písničkami či pohybovými aktivitami. Procvičovali jsme jemnou motoriku při výtvarných či pracovních činnostech. Hrubou motoriku děti rozvíjely při každodenním cvičení. Děti se učí vzájemně spolupracovat, pomáhat si a plnit jednoduché úkoly. Celý měsíc byl klidný, příjemný, přátelský. Snažili jsme se všechny děti zapojovat do činností, a probouzet v nich zájem o společnou práci. Těšíme se na další měsíc co nám přinese.

Lucka + Ilona

6. třída

V září jsme se sešli po prázdninách v v plném počtu, plni energie a očekávání nového.

První týden jsme se seznamovali s novými kamarády, učili jsme se nové značky a zvykaly si na naši třídu. 

V dalším týdnu jsme zpívali, tančili a pracovali s temperovými barvami. 

V tématu Co už umím jsme ochutnávali ovoce, otiskovali přírodniny, skládali a lepili a hlavně zlepšovali sebeobsluhu.

V posledním týdnu v tématu Moje rodina jsme posilovali kladné vztahy k rodině, stavěli a zařizovali domy, opakovaně jsme prozkoumávali okolí školy a školní zahrady. A už  se těšíme na říjen, co nám přinese barevného..... Iva, Soňa a Káťa. 

7. třída

Začátek nového školního roku byl pro děti v 7. třídě měsícem seznamování. Do třídy přišlo několik nových holčiček a kluků a během několika dní se všechny nové děti skamarádily a zapojily do všech činností a her. 

Hned na začátku září jsme shlédli divadelní představení na zahradě školky divadla pana Pohody.

Ve třetím týdnu pak přijela za námi pohádka "O Jeníčkovi a Mařence". Zúčastnili jsme se v rámci Filmového festivalu Otty Hofmanna divadelního představení v domě kultury

"O Sněhurce a sedmi trpaslících ". V závěru týdne jsme se byli podívat v MDDM na výstavě mašinek a vláčků. 

Zahráli jsme si hry "Na jména", "Kdo nám chybí", "Uvíjíme věneček", a "Co se na kamarádovi změnilo".

V průběhu celého měsíce jsme opakovali, u nových dětí učily třídní pravidla, jak se ve třídě a mezi kamarády máme chovat.

Seznámili jsme se s novými písněmi "Děti, děti", "Začínáme spolu ", "Když jsi kamarád "a "Moje hračka ". 

Naučili jsme se nové pohybové hry " Trpaslík ", "Štronzo ", "Židličková ", "Barevné kroužky ", "Na Ludvíka".

Ani naše ruce nezaháleli, děti si vyrobily Veselé obličeje, celá nástěnka se proměnila v naší školku, kde si děti zkusily nakreslit sebe sama, vymalovaly si své značky a nastříhaly a nalepily svého nejlepšího kamaráda.  

Protože jsme třída nejstarších dětí, předškoláčků, nechyběly ani pracovní listy na téma Moje školka, můj kamarád, mé hračky. 

Součástí třídy je velká interaktivní tabule, kterou využíváme s dětmi na kreslení, hraní pexesa, skládání puzzlí, cvičení a tancování a v neposlední řadě při výukových činnostech.

Jeden měsíc je za námi a utekl jako voda. 

Přejeme všem dětem a rodičům hezký začátek podzimu.

Iva a Pavla