Jdi na obsah Jdi na menu
 


GDPR pravidla v MŠ

18. 5. 2018

Vážení rodiče,

Mateřská škola ostrov, Masarykova 1195, příspěvková organizace

bude dodržovat právní předpisy o ochraně osobních údajů dle GDPR od 25. května 2018, kdy v Evropské unii začne platit toto obecné nařízení.

Následující zásady ochrany osobních údajů Vám umožní seznámit se s našimi způsoby ochrany osobních údajů a s rozsahem a účelem jejich shromažďování. Tyto informace sdělujeme a aktualizace provádíme právě kvůli tomuto nařízení.


 • Správcem Vašich osobních údajů a údajů Vašich dětí je Mateřská škola Ostrov, Masarykova 1195, příspěvková organizace. Kontaktovat nás můžete na adrese: MŠ Masarykova 1195, 363 01 Ostrov, nebo na e-mailové adrese: masarykovams@seznam.cz.
 • Počínaje dnem 25. května 2018 můžete kontaktovat také pověřence pro ochranu osobních údajů Ing. Hanu Nídlovou na následující e-mailové adrese: poverenecKV@centrum.cz
 • Zákonným důvodem pro zpracování osobních údajů je: správní řízení, školský zákon (vedení školní matriky, evidenční data o dětech, speciálních vzdělávací potřeby dětí), zákon o zdraví lidu (zdravotní stav), občanský zákoník, vyhláška o školním stravování apod. Mezi spravovaná data dětí „ze zákona“ náleží: jméno a příjmení dítěte i rodičů (zákonných zástupců), rodné číslo, datum narození, bydliště, zdravotní informace, telefonní kontakt na rodiče, diagnostika a zprávy odborných pracovišť.
 • Osobní údaje, které MŠ spravuje nad rámec zákonem daných povinností, podléhají souhlasu subjektu údajů. V naší MŠ to jsou: e-mailová adresa rodičů, bankovní kontakt, pověření dalších osob k vyzvedávání dítěte, data z výroku soudů, potvrzení z ÚP pro účely finančních úlev, fotografie dětí, seznamy dětí pro výstavy, výlety, soutěže a kulturní akce (jméno a příjmení), apod.
 • Osobní údaje dětí mohou být zpracovávány také jinými subjekty, ale vždy Mateřská škola Ostrov, Masarykova 1195, příspěvková organizace zůstane jejich správcem.
 • Zveřejňování některých osobních údajů (zpravidla dokumentační fotografie z práce dětí v MŠ) je minimalizováno a co nejvíce anonymizováno. Tato data jsou využívána výhradně pro dokumentaci pedagogické práce. Předávání jiným subjektům pro jiné účely je nepřípustné.
 • Zpracovávané osobní údaje jsou uloženy a zpracovávány po dobu vyžadovanou právními předpisy.
 • Podrobnější informace o rozsahu a době zpracování můžete získat v mateřské škole.
 • Máte právo žádat správce o přístup k Vašim osobním údajům, právo na jejich opravu, výmaz či omezení jejich zpracování (pokud tak správce nečiní ze zákona), stejně jako právo vznést námitky proti jejich zpracování a právo na jejich přenositelnost.
 • Poskytnutí souhlasu pro vyzvedávání dětí dalšími osobami, pro dokumentování rodinné situace, pro užívání seznamu dětí, pro fotografování dětí je dobrovolné.
 • Neposkytnutí souhlasu však zabrání Vašim příbuzným děti vyzvedávat, Vám žádat a čerpat finanční úlevy v MŠ či řešit vyzvedávání v rozvedeném manželství, dětem pak účastnit se kulturních akcí, soutěží nebo jiných školních aktivit.
 • Svůj souhlas se zpracováním osobních údajů pro kterýkoli daný účel můžete kdykoliv odvolat. Tímto není dotčena zákonnost zpracování před odvoláním souhlasu.

17. 5. 2018      Lenka Dienesová