Jdi na obsah Jdi na menu
 


Návrh rozpočtu MŠ na rok 2019

7. 9. 2018
Rozpočet příspěvkové organizace na rok 2019  
                              Mateřská škola Ostrov,Masarykova 1195  
     
Náklady Návrh Schválený
  rozpisu rozpočtu rozpočet 2018
Elektrická energie 140 000 140 000
Plyn 13 000 13 000
Vodné a stočné 125 000 125 000
Pára a ohřev 450 000 450 000
Oprava a udržování 100 000 100 000
Ostatní náklady 600 000 600 000
Odpisy 129 314 123 309
Velké opravy 200 000 200 000
Vybavení a údr.zahrady 50 000 50 000
Náklady celkem 1 807 314 1 801 309
     
Výnosy    
Příspěvek zřizovatele 1 144 314 1 114 309
Velké opravy 200 000 200 000
Vybavení a údr.zahrady 50 000 50 000
Poplatky od rodičů 395 000 421 000
Jiné výnosy 18 000 16 000
Výnosy celkem 1 807 314 1801309
     
     
Komentář :    
     
Energie : Stejné jako v loňském roce  
Velké opravy : Malování,oplocení arálu  
Malé opravy : Drorná údržba MŠ a veškeré servisní práce  
Vyb.a údr.zahrady : Servis,údržba zeleně,odborně-tech. kontroly,obnova a údržba her.prvků
Poplatky od rodičů Nižší než loni-větší počet předškolních dětí neplatících školné
     
V Ostrově : 16.7.2018 Lenka Dienesová  
Zpracovala : Dudová řed.MŠ