Jdi na obsah Jdi na menu
 


Návrh rozpočtu na rok 2018

3. 1. 2018
Rozpočet příspěvkové organizace na rok 2018    
                              Mateřská škola Ostrov,Masarykova 1195    
       
Náklady Návrh    
  rozpisu rozpočtu    
Elektrická energie 140 000    
Plyn 13 000    
Vodné a stočné 125 000    
Pára a ohřev 450 000    
Ostatní náklady 600 000    
Oprava a udržování 100 000    
Velké opravy 200 000    
Vybavení a údr.zahrady 50 000    
Odpisy 123 309    
Náklady celkem 1 801 309    
       
Výnosy      
Poplatky od rodičů 421 000    
Jiné výnosy 16 000    
Velké opravy 200 000    
Vybavení a údr.zahrady 50 000    
Příspěvek zřizovatele 1 114 309    
Výnosy celkem 1 801 309    
       
Energie : El.energie,pára a ohřev,vodné a stočné-navýšeno     
  z důvodu užívání nebyt.prostoru pod MŠ 1199    
Velké opravy :      
Malé opravy : Drorná údržba MŠ a veškeré servisní práce    
Vyb.a údr.zahrady : Servis,údržba zeleně,odborně-tech. kontroly,obnova a údržba her.prvků
       
V Ostrově  Lenka Dienesová    
Zpracovala : Dudová řed.MŠ