Jdi na obsah Jdi na menu
 


Rozpočet příspěvkové organizace na rok 2020

2. 9. 2019
Rozpočet příspěvkové organizace na rok 2020    
                              Mateřská škola Ostrov,Masarykova 1195    
       
Náklady Návrh Schválený  
  rozpisu rozpočtu rozpočet 2019  
Elektrická energie 140 000 140 000  
Plyn 14 000 13 000  
Vodné a stočné 124 000 125 000  
Pára a ohřev 430 000 430 000  
Oprava a udržování 100 000 100 000  
Ostatní náklady 600 000 600 000  
Odpisy 142 875 129 314  
Velké opravy 200 000 200 000  
Vybavení a údr.zahrady 50 000 50 000  
Náklady celkem 1 800 875 1 787 314  
       
Výnosy      
Příspěvek zřizovatele 1 217 875 1 124 314  
Velké opravy 200 000 200 000  
Vybavení a údr.zahrady 50 000 50 000  
Poplatky od rodičů 315 000 395 000  
Jiné výnosy 18 000 18 000  
Výnosy celkem 1 800 875 1787314  
       
       
Komentář :      
       
Energie : Stejné jako v loňském roce    
Velké opravy :      
Malé opravy : Drobná údržba MŠ a veškeré servisní práce    
Vyb.a údr.zahrady : Servis,údržba zeleně,odborně-tech. kontroly,obnova a údržba her.prvků
Poplatky od rodičů Nižší než loni-menší počet přihlášených dětí    
       
V Ostrově : 16.7.2019 Lenka Dienesová    
Zpracovala : Dudová řed.MŠ