Jdi na obsah Jdi na menu
 


Střednědobý výhled hospodaření MŠ na roky 2020 a 2021

15. 2. 2019

 
Střednědobý výhled hospodaření na roky 2020 a 2021      
       
Příspěvková organizace: Mareřská škola Ostrov, Masarykova 1195      
       
       
Výnosy  plánovaný rozpočet na rok 2020 plánovaný rozpočet na rok 2021  
příspěvek od zřizovatele 1 400 000 1 400 000  
dotace  8 905 000 8 905 000  
fondy 498 000 498 000  
ostatní výnosy 413 000 413 000  
celkem  11 216 000 11 216 000  
       
Náklady plánovaný rozpočet na rok 2020 plánovaný rozpočet na rok 2021  
osobní náklady 8 905 000 8 905 000  
použití fondů 498 000 498 000  
ostatní náklady + odpisy 1 813 000 1 813 000  
celkem 11 216 000 11 216 000  
       
       
       
Datum zveřejnění:      
Návrh bude/byl projednán radou města dne:      
(rozpočet schválen radou / zastupitelstvem města dne……usnesením č. ….)      
       
       
razítko, podpis