Jdi na obsah Jdi na menu
 


Střednědobý výhled hospodaření na roky 2021 a 2022

2. 9. 2019
Střednědobý výhled hospodaření na roky 2021 a 2022  
       
Příspěvková organizace:Mareřská škola Ostrov,Masarykova 1195
       
       
Výnosy  plánovaný rozpočet na rok 2021 plánovaný rozpočet na rok 2022  
příspěvek od zřizovatele 1 482 000 1 487 000  
dotace  11 694 000 12 000 000  
fondy 450 000 500 000  
ostatní výnosy 333 000 333 000  
celkem  13 959 000 14 320 000  
       
Náklady plánovaný rozpočet na rok 2020 plánovaný rozpočet na rok 2021  
osobní náklady 11 694 000 12 000 000  
použití fondů 450 000 500 000  
ostatní náklady + odpisy 1 815 000 1 820 000  
celkem 13 959 000 14 320 000  
       
       
       
Datum zveřejnění:      
Návrh bude/byl projednán radou města dne:    
(rozpočet schválen radou / zastupitelstvem města dne……usnesením č. ….)
       
       
razítko, podpis