Jdi na obsah Jdi na menu
 


Vzdělávací program

  ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Čj. :  51/2019

„Mateřská škola objevně prožitková, zábavná a pohodová“

Obsah:

 1. Úvod
 2. Obecná charakteristika školy
 3. Podmínky vzdělávání
 4. Organizace vzdělávání
 5. Charakteristika vzdělávacího programu
 6. Vzdělávací obsah
 7. Evaluační systém
 8. Závěr

1. Úvod

Naším vzdělávacím cílem je dovést děti předškolního věku ke klíčovým elementárním kompetencím od informace přes znalosti, dovednosti, vytvoření postojů až ke konečné klíčové kompetenci a tou jsou schopnosti všeho druhu. Proto je tento vzdělávací program vytvořen podle nejnovějších poznatků ve vzdělávání našich nejmenších dětí, aby byl smysluplný, zábavný, zajímavý, v pohybu, tvořivý, … Pedagogové využívají rozmanitou dostupnou literaturu, inspirují se na internetových stránkách, vzájemně své poznatky konzultují, dále se vzdělávají v různých vzdělávacích institucích apod. Pedagogové připravují a organizují pro děti nejrůznější vzdělávací aktivity, jako jsou výlety, vycházky s poznávacím cílem, zábavná, sportovní, tvořivá odpoledne, aby podpořily a upevnily získávané kompetence dětí. Pro děti s nejrůznějším nadáním, ale nejen pro ně, připravují vyžití, podle zájmů a potřeb dětí, formou nadstandartních zájmových aktivit, kde si děti rozvíjí své schopnosti a dovednosti v nejrůznějších oblastech například: estetické, výtvarné, dramatické, tvořivé, pohybové, rozumové, jazykové, hudební… Snažíme se podporovat zdravý životní styl, chránit zdraví své i ostatních, sportovat, být ohleduplní, umět si pomáhat, umět si poradit v nejrůznějších situacích, umět žít s ostatními dětmi i lidmi, mít zdravé sebevědomí, umět se orientovat ve světě, ve společnosti, apod. Vzdělávací program je uspořádán do takzvaných bloků, které mapují svým obsahem události roku od září do června (srpna). Vychází z reality života, světa dětí a přirozeného cyklu ročních období, událostí, svátků a aktuálních situací v průběhu školního roku. Snažíme se doplňovat rodinnou výchovu. Každé dítě je pro nás individualita, pro kterou se chceme stát průvodci na její počáteční, poznávací a vzdělávací cestě životem.

 1. Obecná charakteristika školy:

Velikost školy, počty tříd:

Jsme mateřská škola s celodenním provozem s nejvýše možným počtem dětí 183 v sedmi třídách.  Máme dvě samostatné budovy, č.p. 1195 a č.p. 1199, které jsou součástí jednoho oploceného areálu s prostornou zahradou a byly postaveny k jedinému účelu, vzdělávání dětí.

Kapacita školy: 183 dětí

Provozní doba: 6,00 - 16,30 hodin

Charakter budovy, okolí školy:

Původní budova mateřská školy, s kapacitou 75 dětí, ve které jsou tři třídy, byla postavena v roce 1963 k jedinému účelu a to vzdělávání předškolních dětí. V roce 1983 byla z důvodu nárůstu dětí ve městě rozšířena o novou přístavbu dvou pavilonů, kde vznikly dvě třídy pro 50 dětí. V roce 2002 se počet dětí ve městě snížil natolik, že obě přistavěné třídy byly zavřeny a posléze upraveny pro zájmové vzdělávaní dětí v ZUŠ, se kterou škola úzce spolupracuje. Součástí této budovy je školnický byt. V roce 2015 dostala nový kabát. Byla opravena fasáda a provedena výměna oken. Aby byla uspokojena poptávka o umístění co největšího počtu dětí do mateřských škol ve městě, byla od září 2010 uvedena do provozu, nově zrekonstruovaná, další budova mateřské školy, s bezbariérovým přístupem, se čtyřmi třídami, s kapacitou 108 dětí. Byla přebudována ze sousedních, bývalých jeslí a vznikl tak jeden velký, oplocený areál mateřské školy, který má dvě budovy vsazené do prostorné školní zahrady, která umožňuje vyžití dětí dle svých zájmů a potřeb. Mateřská škola je umístěna v klidném prostředí sídliště na severním okraji města. Dopravní komunikace jsou v dostatečné vzdálenosti od areálu školy. Celý areál mateřské školy je oplocený a umožňuje tak bezpečný pohyb dětí. Součástí mateřské školy je dostatečně prostorná školní zahrada s pravidelně udržovanou, travnatou, plochou i chodníky, které se postupně opravují. Dále je vybavena různými herními prvky pro rozmanité pohybové i klidové vyžití dětí. Na příjezdové komunikaci, před mateřskou školou, je vybudováno parkoviště pro mobilní rodiče.

S kým mateřská škola spolupracuje:

Se zřizovatelem a orgány státní správy a samosprávy. Všechny naše materiální plány a záměry můžeme realizovat díky financím našeho zřizovatele (MÚ Ostrov). S rodinou a přáteli dětí. S různorodými institucemi, jednotlivci a vhodnými organizacemi, které se podílejí na doplňování vzdělávání a všestranného rozvoje dětí, jako jsou např. MDDM, Ekocentrum, DK, knihovna, divadelní společnosti, cvičitelé, kouzelníci, fotografové, chovatelé, učitelé, policisté, zdravotníci, hasiči, ZŠ, ZUŠ, MŠ, jazykové školy, gymnázium, sportovci… S odborníky poskytujícími odbornou pomoc při řešení individuálních problémů dětí (PPP, lékaři…). Sportovní vyžití na zimním stadionu umožňuje Ostrovská teplárenská, a.s. finančním darem.

 1. Podmínky vzdělávání:

Materiální podmínky:

Vzhledem k tomu, že byla mateřská škola vybudovaná ke svému hlavnímu účelu, vzdělávání nejmenších dětí, má vhodné uspořádání, které vyhovuje nejrůznějším skupinovým a individuálním činnostem. Nová budova má bezbariérový přístup. Původní budova mateřské školy prošla během uplynulých několika let velkou proměnou. Proběhly zde různé rekonstrukce, opravy, malování, výměna oken, opravy fasády se zateplením, oprava střechy, opravy elektroinstalace. Třídy jsou zmodernizované, zařízené novým dětským nábytkem – stolky, židličky, nábytkové stěny, kontejnery na hračky, výtvarné stolky, záclony, závěsy, hracím nábytkem - kuchyňky, úložné prostory na hračky, dětské sedačky, nové podlahové krytiny, koberce, malování, výzdoba – nástěnné dřevěné obrázky, rekonstrukce otopné soustavy, kryty na topení, nová hygienická zařízení, úklidové místnosti. Do dětských postýlek byly pořízeny nové peřinky včetně povlečení. Na hale, schodišti a v dětských šatnách mateřské školy byla položena podlahová krytina, vymalováno a nainstalována nová dřevěná dekorace. V dětských šatnách jsou moderní šatní boxy. Byly natřeny a opraveny všechny dveře včetně zárubní a osazeny novými klikami. Každá třída je vybavena klávesovým hudebním nástrojem a to buď klasickým klavírem, nebo nově pořízeným elektrickým klavírem, s různými funkcemi, ve velice dobré kvalitě. V nové budově mateřské školy, která byla vybudována nedávno, jsou třídy velice pěkně a moderně vybaveny podle všech požadavků a norem. Slouží k rozmanitému vyžití dětí a uspokojení všech jejich potřeb. Ve všech třídách jsou rozmanité hračky, pomůcky, náčiní, materiály a doplňky všeho druhu, odpovídající potřebám a věku dětí, a které jsou dle potřeby doplňovány a modernizovány. Schodiště prošlo malováním a změnou ve výzdobě (tapetové a foliové obrázky). Všechny třídy byly nově vymalovány a vyzdobeny novými dřevěnými dekoracemi. Prostorná a udržovaná školní zahrada také prochází průběžnou modernizací. Na školní zahradě mají děti možnost provozovat rozmanité pohybové a další aktivity při využívání různých herních prvků (např. průlezky, houpačky, pískoviště, domečky, hrací koutky, koloběžky, hračky, míče, hřiště s umělým povrchem, dětské basketbalové koše, kolotoče, houpací zvířátka, malá opičí dráha, herní sestava pro nejmenší, hrad, prolézací vláček, multifunkční domeček, pingpongový stolek, lavičky, stolečky, sloní rodina, …). Na zahradě byly vysázeny různé stromy i ovocné a keře, které vytvářejí nové možnosti pro hry dětí. Děti mohou celoročně pozorovat vegetaci v přímém přenosu a aktivně se podílet při jejich ošetřování. Byly odstraněny staré kovové průlezky a houpačka, které již nevyhovovaly hygienickým a bezpečnostním normám. Postupně nahrazujeme novými, které jsou v souladu se zákonnými a bezpečnostními normami. Jsou opraveny zahradní chodníky, které umožňují dětem jízdu na dětských dopravních prostředcích, malování apod. Pravidelně provádíme průřez a úpravu stromů a keřů. Byly opraveny zahradní altány, které děti využívají k nejrůznějším aktivitám za každého počasí (vzdělávání venku, úkryt před deštěm, svačina apod.). MÚ zajišťuje pravidelné sečení travnatých ploch a jednou ročně výměnu písku v pískovištích. Zahrada je oplocená z poloviny nově. Stará část oplocení byla prozatím opravena a natřena, ale postupně budeme vyměňovat za nový a pokračovat v lepším a vyhovujícím oplocení, které zajistí lepší bezpečnost a ochranu. U vchodů na školní zahradu byly zabudované nové bezpečnostní branky. Součástí školní zahrady je sociální zařízení pro děti, které prošlo opravou, nově natřeno a vymalováno. Samozřejmostí jsou i sprchy, které slouží hlavně v létě k osvěžení a otužování dětí. Byly opraveny střechy nad hlavní budovou, koridorem a hlavním vchodem mateřské školy, do kterých zatékalo. Tím, že byla budova zateplena a provedena výměna zbývajících starých oken, se velmi zlepšila tepelná pohoda ve třídách a uvnitř budovy vůbec. Pro děti se vaří v zrekonstruované a moderně vybavené kuchyni, kam ještě postupně doplňujeme varnou a pečící techniku pro uspokojení nároků na přípravu jídel pro děti. Veškeré prádlo pereme v prádelně, která také prošla rekonstrukcí. Všechny prostory mateřské školy se pravidelně malují dle platné legislativy a hygienických požadavků. V závislosti na finančních prostředcích, budeme nadále pokračovat v modernizaci prostředí mateřské školy uvnitř i venku. Budeme doplňovat a obměňovat vybavení tříd i školní zahrady vzhledem ke vzdělávacím potřebám dětí pomůckami, materiálem, hračkami, náčiním, herními prvky apod.

Životospráva:

Dětem poskytujeme plnohodnotnou, pestrou a vyváženou stravu. Dodržujeme předepsanou technologii přípravy jídla. Jídelníček sestavujeme tak, aby splňoval ty nejpřísnější požadavky dětského stravování. Do jídelníčku zařazujeme zdravé potraviny, netradiční potraviny, ovoce i zeleninu. Upozorňujeme na alergeny. Je dodržováno předepsané výživové množství potravin (tzv. spotřební koš). Umožňujeme dětem postupně přijímat nové chutě a utváříme tak jejich stravovací návyky i do budoucna. Dbáme na pitný režim dětí. Děti mají po celý den k dispozici dostatek tekutin, a to nejen k podávanému jídlu, ale i mezi ním. Pití si mohou samostatně nalévat podle svých potřeb. Na výběr mají různé nápoje (čaj, vodu, ovocné nápoje…). Mezi jednotlivými podávanými pokrmy jsou dodržovány stanovené intervaly. Učíme děti základům kulturního stolování, v pohodě a klidu. Máme nastavený denní rytmus a řád, který je flexibilní a umožňuje, v průběhu dne, volit vzdělávací činnosti a aktivity podle aktuální situace a potřeb (např. výlety, kulturní a sportovní akce,…). Pobyt venku, na čerstvém vzduchu, dětem dopřáváme, za příznivého počasí, každý den, dostatečně dlouhou dobu. Ve třídách udržujeme tepelnou pohodu a přísun čerstvého vzduchu zajišťujeme řízeným větráním. Dbáme na dostatečnou a rozmanitou, pohybovou aktivitu dětí jak ve třídě, při zdravotním cvičení a hrách, tak na školní zahradě, nebo v přírodě apod. V denním programu respektujeme a uspokojujeme individuální potřeby dětí (aktivity, odpočinek, spánek). Učíme a vedeme děti k zásadám zdravého životního stylu.

Psychosociální podmínky:

Naším hlavním cílem je, aby se děti i dospělí cítili v prostředí mateřské školy spokojeně, jistě a bezpečně. Hledáme vhodné a zároveň účinné prostředky a metody komunikace mezi všemi zúčastněnými, které vedou ke vzájemnému porozumění a přispívají k pozitivnímu klimatu v mateřské škole a současně vzdělávacím kompetencím. Podporujeme vzájemnou důvěru, úctu, toleranci, ohleduplnost, zdvořilost, vzájemnou pomoc a podporu. Nově příchozí dítě se může postupně adaptovat na nové prostředí podle svých potřeb (možnost trávit čas v mateřské škole společně s rodičem a postupně se osamostatňovat). Respektujeme potřeby dětí, reagujeme na ně a pomáháme při jejich uspokojování. Dáváme dětem možnost spolurozhodovat, navrhovat aktivity a činnosti, o které mají zájem. Všechny děti mají rovnocenné postavení, mají stejné možnosti, učí se dodržovat stejná pravidla soužití. S dětmi jednáme přirozeně a citlivě, klidně a pohodově. Na děti nespěcháme a dáváme jim možnost pracovat a konat podle svých schopností a možností. Chválíme a podporujeme je v jejich úsilí vedoucí k úspěchu při jejich vzdělávání. Vzdělávací nabídka respektuje mentalitu předškolního dítěte.

Organizace chodu:

Přijímání dětí do mateřské školy se řídí platnou legislativou. Zápis na příslušný školní rok se vyhlašuje v jarních měsících a má svá daná pravidla. V případě, že jsou v mateřské škole neobsazená místa, do příslušné kapacity, je možné zapsat (přihlásit) dítě i během celého školního roku. Děti zařazujeme do jednotlivých tříd zpravidla podle věku.

O přijetí dítěte do mateřské školy rozhoduje ředitelka školy. Stejně tak o ukončení docházky ve zkušební době, nebo z důvodu neomluvené, víc jak 14 denní absence, nebo při opakovaném neplacení stravného a poplatků za mateřskou školu ve stanoveném termínu, nebo při zvlášť závažném porušení školního řádu.

Děti ve třídách se zpravidla scházejí mezi 6:00 - 7:50 hod. V případě potřeby (návštěva lékaře apod.) lze dohodnout i jiný (pozdější) příchod. V 8:00 hodin se budovy školy z bezpečnostních důvodů zamykají a jsou po dobu provozu zamčené. Případné návštěvy použijí při příchodu zvonek a vyčkají příchodu zaměstnance. Denní řád vychází z potřeb a vzniklých, aktuálních situací. Z provozních důvodů ráno a odpoledne se děti mohou rozdělovat nebo spojovat v různých třídách. Toto je vždy oznámeno příslušnou cedulkou na zábradlí schodiště, nebo na dveřích příslušné třídy. 

Řízení mateřské školy:

Řízením je pověřena jmenovaná ředitelka, která zodpovídá za chod mateřské školy ve všech oblastech řízení a vzdělávání. Zastupováním je pověřena zástupkyně školy. Za děti ve třídách zodpovídají pověřené učitelky, které vedou vzdělávání ve všech jeho formách. Povinnosti a pravomoci všech zaměstnanců jsou přesně vymezeny v pracovní dokumentaci a směrnicích školy. Ředitelka se snaží vytvářet ovzduší vzájemné důvěry a tolerance, vede všechny zaměstnance k profesní samostatnosti, vzájemné spolupráci a komunikaci, respektuje názor ostatních, což by mělo přispívat ke správnému klima školy a dosažení nastavených vzdělávacích kompetencí dětí. Podporuje spoluúčast na vzdělávacím programu školy. Řeší, radí, kontroluje, hodnotí, vyhodnocuje, podporuje, komunikuje, odměňuje…

Personální zajištění:

Děti vzdělávají kvalifikované učitelky, které si průběžně doplňují své pedagogické znalosti a dovednosti a získávají tak potřebné aktuální informace o vývoji a současných trendech vzdělávání dětí. Pracovní výkon učitelek je organizován tak, aby byla dětem při všech činnostech zajištěna pedagogická péče a nezbytná bezpečnost. Při vzdělávání dětí pomáhají učitelkám asistenti. O úklid se starají uklízečky, pere a o drobnou údržbu školy a celého areálu se stará školnice. Pro děti i dospělé vaří vyučené kuchařky. O finance školy se stará účetní. Všichni zaměstnanci se řídí platnými nastavenými pravidly, aby byl zajištěn perfektní chod mateřské školy. Na všechny zaměstnance jsou kladeny vysoké nároky na dodržování všech nastavených pravidel, na účinnou spolupráci, na dodržování bezpečnostních pravidel.

Spoluúčast rodičů:

Bez důvěry by to nešlo. Usilujeme o co nejlepší spolupráci s rodinou dítěte, dbáme na komunikaci a informovanost. Pomáháme překonávat počáteční bariéry a strach z neznámého nejen u dětí, ale i u rodičů. Rodiče mají volný přístup do tříd, případná přání nebo připomínky mohou řešit přímo s učitelkou kdykoliv. Mají možnost účastnit se různých akcí pořádaných mateřskou školou. Mohou to být školní informační schůzky, nebo společná tvořivá odpoledne, sportovní odpoledne. Mohou se zapojit do příprav různých netradičních akcí a oslav. Rodiče se mohou kdykoliv informovat a zajímat o prospívání svých dětí, vědět o dílčích vzdělávacích pokrocích svých dětí, mohou s učitelkou najít společný postup při výchově a vzdělávání svých dětí. Učitelky chrání soukromí rodiny a zachovávají diskrétnost. Jednají s rodiči ohleduplně a taktně. Nezasahují do života a soukromí rodiny, varují se přílišné horlivosti a poskytování nevyžádaných rad. Učitelky respektují rodiče jako nejdůležitější vychovatele v životě dítěte. Rodiče jsou plně zodpovědní za vzdělávání svých dětí a přináleží jim plné právo spolurozhodovat o jeho naplňování. Pedagogický i nepedagogický personál školy společně s rodiči spoluvytvářejí školní klima, které by mělo stavět na kvalitní komunikaci, schopnosti naslouchání, vzájemné interakci, toleranci, empatii, na vzájemném respektu a porozumění.

 1. Organizace vzdělávání:

Vnitřní uspořádání školy a charakteristika tříd:

Do tříd jsou děti zapisovány v počtu zpravidla do 24 a podle věku. Původní budova mateřské školy (1195) je třípodlažní se třemi třídami, kde v přízemí je třída, sborovna, šatny dětí, přípravna jídla, účetní školy, ředitelna a sociální zařízení pro zaměstnance. V prvním patře pak dvě třídy, kabinet a přípravna jídla. V suterénu je prádelna, školnický byt a dobře vybavená školní kuchyně, ve které se vaří a připravuje jídlo pro všechny děti i zaměstnance a odkud se jídlo, do vedlejší budovy mateřské školy, přepravuje venkem přes zahradu. 1. třída, v přízemí, nejmladší věková skupina (cca 2 - 4 leté děti), 2. třída, v patře, střední věková skupina (cca 4 - 5 leté děti) a 3. třída, v patře, předškolní věková skupina (cca 5 - 7 leté děti). Součástí každé třídy je sociální zařízení a herna, která po obědě slouží pro odpočinek dětí. Šatny pro všechny děti jsou soustředěny v přízemí školy. V nové budově mateřské školy (1199) jsou dvě nadzemní podlaží. Celkem jsou zde čtyři třídy. 4. třída nejmladší věková skupina (cca 2 - 4 leté děti), 6. třída nejmladší a střední věková skupina dětí (cca 3 - 5 leté děti), 5. třída střední a případně předškolní věková skupina (cca 5 - 6 leté děti) a 7. třída předškolní věková skupina (cca 5 - 7 leté děti). Součástí každé třídy je sociální zařízení, šatna dětí a herna, která po obědě slouží pro odpočinek dětí. V prvním podlaží jsou umístěné dvě třídy (4. a 6.), šatna zaměstnanců, přípravna jídla, úklidová místnost a sociální zařízení pro zaměstnance. Ve druhém podlaží jsou také dvě třídy (5. a 7.), přípravna jídla, sborovna, úklidová místnost a sociální zařízení pro zaměstnance. Z každé třídy je přístup na venkovní terasu, která je současně únikovou cestou s požárním schodištěm. Suterén budovy je pronajatý zřizovatelem, není součástí mateřské školy a má oddělený vchod. Hračky, pomůcky, náčiní a další doplňky jsou umístěny zpravidla dětem na očích a v jejich dosahu, aby si je mohly samostatně brát a přitom se vyznaly v jejich uložení. Hračky a pomůcky jsou ve skříních, policích, barevných kontejnerech, stolcích apod. Děti si je půjčují podle vlastního přání a potřeb nebo tvořivého záměru. S půjčováním hraček, které jsou umístěny na vyšších policích nebo v kabinetě, pomáhá učitelka. V každé třídě jsou vytvořeny různé hrací koutky (kuchyňka, obchod, pokojíček, čtenářský koutek, kadeřnictví, výtvarně tvořivý, …), které děti podněcují k vlastní aktivitě a seberealizaci.

 1. Charakteristika vzdělávacího programu:

Filosofie mateřské školy:

Hrajeme si a užíváme si celý den, aneb když si hraji, učím se.

Doplňujeme rodinnou výchovu a v úzké vazbě na ni vytváříme dětem prostředí s dostatkem mnohostranných a přiměřených podnětů k aktivnímu rozvoji a učení. Neustále zdokonalujeme způsob své práce a operativně uvádíme nové poznatky a metody do každodenní, pedagogické, praxe tak, aby se děti vzdělávaly a hlavně chtěly nové poznatky vstřebávat a přitom měly pocit neustálého hraní, a zvolené prostředky a činnosti je bavily. Aby pobyt a strávený čas v mateřské škole byl pro děti a nejen pro ně zábavný, pohodový a objevně prožitkový (spokojené dítě = spokojení rodiče = spokojené učitelky). Školní program vychází z reality života i imaginárního světa dětí a přirozeného cyklu ročních období, událostí v průběhu školního roku, svátků a aktuálních situací. Vzdělávací projekt „Mateřská škola objevně prožitková, zábavná a pohodová“ je sestaven z jednotlivých integrovaných bloků, které obsahují pouze hlavní cíle vzdělávání, které jsou dále učitelkami rozpracovávány v třídních vzdělávacích programech na dílčí, konkretizované cíle, konkrétní hry a zábavné činnosti. Učitelky využívají všechny metody a formy vzdělávání a při tom dbají, aby byly realizovány rámcové záměry ve vzdělávání, vzdělávání probíhalo podle aktuální situace, podmínek a věku dětí. Každá třída vytváří svůj jedinečný vzdělávací plán. Jednotlivé bloky obsahují cíle vzdělávání podle RVP PV (Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání). V průběhu vzdělávání dbáme na to, aby byly naplňovány vzdělávací záměry ze všech vzdělávacích oblastí uvedených v RVP PV.

Vzdělávací cíle a záměry:

Naším cílem je postupné vzdělávání a rozvíjení osobnosti dítěte a jeho schopnosti učení ve všech možných oblastech života, osvojení si základů hodnot, na nichž je založena naše společnost, získání osobní samostatnosti, schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí při zachování vlastní identity, aby pobyt dítěte v mateřské škole byl komplexním, vzdělávacím působením, při kterém učitelky nepřetržitě, cílevědomě působí na dítě a rozvíjí jeho individualitu. Připravujeme dětem aktivní zábavu, snažíme se zaměstnat ruce i mysl dětí. Základem veškerého vzdělávání dětí je hra, která v dětech probouzí tvořivou energii, představivost, rozvíjí v nich společenské cítění. Vzdělávání dětí v mateřské škole není pouze o řízených činnostech, ale o všem, co se v mateřské škole děje. Denní řád je dostatečně pružný, reaguje na individuální potřeby dětí. Realizujeme konkrétní rámcové záměry ve vzdělávání. Do denního programu pravidelně zařazujeme spontánní i řízené, zdravotně preventivní, pohybové aktivity. Plně se věnujeme dětem a jejich vzdělávání. Děti ve třídě nachází potřebné zázemí, klid, bezpečí i soukromí. V denním programu je vyvážený poměr mezi spontánními a řízenými činnostmi. Necháváme dětem dostatek času a prostoru pro spontánní hru. Všechny aktivity organizujeme tak, aby děti podněcovaly k vlastní aktivitě a experimentování, aby se zapojovaly do organizace činností, mohly pracovat svým tempem, rozvíjely se jejich intelektové i praktické schopnosti a dovednosti. Při všech činnostech vedeme děti k přemýšlení, chápání a porozumění sobě i světu kolem sebe. Plníme individuální potřeby dětí. Podporujeme individuální, rozvojové, možnosti dětí. V procesu učení uplatňujeme spontánní, sociální učení, založené na principu přirozené nápodoby. Podporujeme dětskou zvídavost a potřebu objevovat. Při všech činnostech uplatňujeme metodu prožitkového a kooperativního učení hrou. Snažíme se o to, aby se děti v prostředí mateřské školy cítily bezpečně, radostně a spokojeně. Učitelka se stala pro dítě přirozenou autoritou a oporou. K naplňování vzdělávacích cílů nám pomáhá nejedna odborná, pedagogická literatura, účast pedagogů na vzdělávacích akcích, vzájemné předávání vlastních zkušeností dobré praxe a ucelený, vzdělávací program, G. a M. Přikrylových „Objevujeme svět pro život“, kde je zpracováno veškeré vzdělávací úsilí včetně evaluace. Tento program je rozpracován do nejmenších detailů. Společně s tímto programem rozvíjíme dítě ve všech možných oblastech života, schopnost učení, schopnost projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí. Děti si osvojují základy hodnot, na nichž je založena naše společnost. Vytváříme radostné prostředí, aby dítě vědělo, že je láskyplně přijímáno jako rovnocenná a jedinečná osobnost. Při zařazování dětí do tříd se snažíme zohlednit dětská přátelství, sourozenecké vztahy a přání dětí i rodičů. Respektujeme a vedeme děti k uspokojování přirozených lidských potřeb (hygiena, jídlo, spánek, odpočinek, aktivity…). Dětem dopřáváme dostatek pohybu a pobytu na čerstvém vzduchu. Naším programem podporujeme zdravý životní styl. Učíme děti chránit své zdraví i druhých, být ohleduplní, zdravě sebevědomí, chránit a pečovat o přírodua životní prostředí vůbec atd. Mateřská škola má nastavená pravidla, která jsou závazná pro všechny zaměstnance, děti, rodiče (školní řád, směrnice…). Během celého školního roku dětem připravujeme, nad rámec povinného vzdělávání, různorodé, doplňkové vyžití – divadla, kina, kouzelníky, dudáka, filmový festival, koncerty, návštěvy knihovny, základních škol, ZUŠ (např. četba pohádek před odpočinkem), olympiádu mateřských škol, výlety, cestu za pokladem, cestu za zvířátky, rozloučení se školáky, odpoledne s rodiči, sportovní odpoledne, sportování všeho druhu, různé slavnosti a oslavy (vánoce, velikonoce, MDD, narozeniny a svátky dětí), výtvarné soutěže, ukázky z kynologie, zdravovědy, zoologie, hasiči, policie… Pravidelně probíhá, pro přihlášené děti, výuka angličtiny s rodilou mluvčí za přítomnosti pedagoga. Pravidelně, v zimním období, chodíme bruslit do kryté, sportovní haly a to zdarma. Sponzorem pro děti je Ostrovská teplárenská, a.s. Cesta za pokladem a pohádkou se stala již tradiční akcí, do které zapojujeme i rodiče. Tematické celky (integrované bloky) ze ŠVP (školního vzdělávacího programu) jsou dále učitelkami konkretizovány na úrovni každé třídy a podrobně rozpracovány v TVP (třídním vzdělávacím plánu) na konkrétní dílčí cíle, které vedou k dosahování očekávaných, klíčových, vzdělávacích kompetencí dětí (k učení, k řešení problémů, komunikativní, sociální a personální, činnostní a občanské), podle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání (RVP PV).

Formy a metody vzdělávací práce, prostředky plnění cílů:

Naše vzdělávací úsilí podporuje komplexní vzdělávání dětí, kdy učitelka stále a cílevědomě působí na dítě a rozvíjí jeho individuální potenciality. Při svém úsilí využívá způsoby práce, které jsou pro dítě a jeho rozvoj i postup v učení příznivé, vhodné a přirozené. Učitelka zodpovídá za naplňování vzdělávacích kompetencí (cílů) a jeho profesionální obsah. Plně respektujeme individualitu dítěte, rozvíjíme a podporujeme nadání, rozvíjíme specifické zájmy dítěte, přirozený a zdravý vývoj, rozvíjíme jeho aktivity a odpovědnost. Vedle fyzického a rozumového vývoje klademe důraz i na růst v oblasti estetické, citové a sociální, na aktivní zájem a chuť dítěte dívat se kolem sebe, umět naslouchat, objevovat a ukázat odvahu, co všechno již umí, zvládne a dokáže. Podněcujeme dítě k vlastní aktivitě a experimentování. Rozvíjíme intelektové i praktické schopnosti a dovednosti dítěte. Podporujeme dětskou zvídavost a potřebu objevovat. Vzdělávání důsledně zaměřujeme na individuální potřeby a možnosti dětí. Využíváme zejména prožitkové a kooperativní učení hrou, kdy jsou činnosti dětí založeny na přímých zážitcích a prožitcích. Uplatňujeme situační učení, vytváření situací v souvislostech, se kterými se dítě v životě setkává nebo může setkat. Využíváme spontánní sociální učení, založené na principu nápodoby. Uplatňujeme jak aktivity spontánní, tak i řízené, vzájemně provázané a vyvážené. Využíváme i didakticky zacílené činnosti, učitelkou přímo nebo nepřímo motivované. Naše vzdělávání jsme rozšířili o tzv. nadstandartní zájmové vzdělávání nejen pro nadané děti, které probíhá v odpoledním čase, podle zájmů dětí a rodičů. Učitelky ještě více a podrobněji rozšiřují obzory dětí. Tento vzdělávací program je komplexní – zahrnuje všechny tři oblasti osobnosti dítěte (kognitivní – poznatkovou, psychomotorickou a efektivní – postojovou). Umožňuje dítěti vnímat svět v jeho přirozených souvislostech, aby tak získalo reálnější pohled na svět a aktivní postoj k němu. Rozvíjí osobnost dítěte s pozitivním vztahem k sobě i k druhým, poznává všelidské hodnoty, jako je nedotknutelnost lidských práv, individuální svoboda, rovnost všech lidí, soucítění a solidarita se slabšími a ohroženými jedinci, péči o druhé, ohleduplnost k jiným. Vede k získání základů pro zdravý život, jaký je význam životního prostředí pro život člověka a důstojné vztahy mezi lidmi všech barev pleti. Rozvíjí vztah k historii a k lidovým tradicím a zvykům, k EU a evropskému společenství. Vede děti k získávání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí. Tyto cíle jsou naplňovány nejen při řízených činnostech, ale v každém okamžiku během pobytu dětí v mateřské škole. Vzdělávání dětí je rozděleno do tematických celků, které korespondují s přirozeným během školního roku, od podzimu do léta.

Vzdělávací oblasti:

Oblasti vzdělávání jsou činně propojeny, vzájemně se ovlivňují a vytvářejí společně fungující celek, v životní skutečnosti nedělitelný. Čím úplnější a dokonalejší je propojení všech oblastí vzdělávání a zároveň i podmínek, za kterých probíhá, tím je vzdělávání přirozenější, účinnější a hodnotnější.

Biologická oblast:

Stimuluje a podporuje růst a neurosvalový vývoj dítěte. Podporuje fyzickou pohodu, zlepšuje tělesnou zdatnost i pohybovou a zdravotní kulturu, rozvíjí pohybové i manipulační dovednosti dětí, učí je sebeobslužným dovednostem a vede je ke zdravým životním postojům.

Psychologická oblast:

Rozvíjí duševní pohodu dítěte, psychickou zdatnost, jeho intelekt, řeč a jazyk, poznávací procesy a funkce, jeho city i vůli, stejně tak i jeho sebepojetí a sebenahlížení, jeho kreativitu a sebevyjádření.

Interpersonální oblast:

Utváří vztahy dítěte k jinému dítěti či dospělému, posiluje, kultivuje a obohacuje jejich vzájemnou komunikaci a zajišťuje pohodu těchto vztahů.

Sociálně kulturní oblast:

Uvádí dítě do společenství ostatních lidí, do života v lidské společnosti i do světa kultury a umění, pomáhá dítěti osvojit si potřebné dovednosti, návyky i postoje, přijímá základní všeobecné, uznávané společenské, morální a estetické hodnoty a podílí se na utváření společenské pohody.

Environmentální oblast:

Založí u dítěte elementární povědomí o okolním světě a jeho dění, o vlivu člověka na životní prostředí počínaje nejbližším okolím a konče globálními problémy celosvětového dosahu, vytvoří základy pro otevřený a odpovědný postoj dítěte (člověka) k životnímu prostředí.

 1. Vzdělávací obsah:

Každé dítě je rozvíjeno a vzděláváno po stránce fyzické, psychické i sociální a je vedeno tak, aby na konci předškolního období bylo jedinečnou a relativně samostatnou osobností schopnou zvládat takové nároky života, které jsou na ně běžně kladeny a zároveň i ty, které ho v budoucnu nevyhnutelně očekávají.

Dítě a jeho tělo

Stimulujeme a podporujeme růst a neurosvalový vývoj dítěte, podporujeme jeho fyzickou pohodu, zlepšujeme jeho tělesnou zdatnost i pohybovou a zdravotní kulturu. Podporujeme rozvoj jeho pohybových i manipulačních dovedností, učíme ho sebeobsluze a vedeme ke zdravým životním návykům.

Dítě a jeho psychika

Podporujeme duševní pohodu, psychickou zdatnost a odolnost dítěte, rozvíjíme jeho intelekt, řeč a jazyk, poznávací procesy, jeho cit i vůli, sebepojetí, kreativitu a sebevyjádření. Stimulujeme osvojování a rozvoj jeho vzdělávacích dovedností a povzbuzujeme je v dalším rozvoji, poznávání a učení.

Dítě a ten druhý

Podporujeme utváření vztahů dítěte k jinému dítěti či dospělému, posilujeme, kultivujeme a obohacujeme jejich vzájemnou komunikaci a zajišťujeme pohodu vztahů.

Dítě a společnost

Uvádíme dítě do společenství ostatních lidí a do pravidel soužití s ostatními, do světa materiálních i duchovních hodnot a do světa kultury a umění. Pomáháme dítěti osvojit si potřebné dovednosti, návyky i postoje a umožňujeme mu aktivně se podílet na utváření společenské pohody ve svém sociálním prostředí.

Dítě a svět

Vytváříme u dítěte elementární povědomí o okolním světě a jeho dění, o vlivu člověka na životní prostředí – počínaje nejbližším okolím a konče globálními problémy celosvětového dosahu. Vytváříme elementární základy pro otevřený a odpovědný postoj dítěte k životnímu prostředí.

1.

MOJE NOVÁ TŘÍDA A KAMARÁDI

Očekávané výstupy: adaptace v novém prostředí, nové třídě, kolektivu dětí, na učitelky, navázání kamarádských vztahů, seznámení s novými pravidly, posilování vztahů k rodičům, sourozencům, prarodičům a ostatním členům rodiny (škola na nás volá, mám kamarády, tady jsem doma, tady jsem ve školce, líbí se mi nové věci a zážitky…)

Plnění: rozmanité činnosti a aktivity dle tvořivosti, fantazie, nápaditosti, kreativity učitelky ve třídě s přihlédnutím na věk, schopnosti a individualitu dětí výtvarně pracovní činnosti, (různé vyrábění, pozorování, poznávání, objevování, pracovní listy, experimentování, kreslení, malování, modelování …), pohybové činnosti, zdravotní cvičení, dramatizace, hudební a hudebně pohybové činnosti, literární činnosti…

2.

MAGICKÝ BAREVNÝ PODZIM

Očekávané výstupy: osvojování si jednoduchých poznatků o světě, o životě, o přírodě a jejích proměnách, o ročním období, rozlišování barev, plodů, živočichů, rozvíjení vztahu lidí k přírodě, povědomí o filmovém festivalu ve městě, slavnosti (na zahradě, na poli, v lese…)

Plnění: rozmanité činnosti a aktivity dle tvořivosti, fantazie, nápaditosti, kreativity učitelky ve třídě s přihlédnutím na věk, schopnosti a individualitu dětí výtvarně pracovní činnosti, (různé vyrábění, pozorování, poznávání, objevování, pracovní listy, experimentování, kreslení, malování, modelování …), pohybové činnosti, zdravotní cvičení, dramatizace, hudební a hudebně pohybové činnosti, literární činnosti…

3.

JÁ A MOJE TĚLO

Očekávané výstupy: sledování vlivu změn počasí a přírody na člověka, ochrana svého zdraví, sběr přírodnin, barvy v přírodě, slavnosti, svátky (co umí vítr a déšť, moje tělo a zdraví, když kamarád stůně…)

Plnění: rozmanité činnosti a aktivity dle tvořivosti, fantazie, nápaditosti, kreativity učitelky ve třídě s přihlédnutím na věk, schopnosti a individualitu dětí výtvarně pracovní činnosti, (různé vyrábění, pozorování, poznávání, objevování, pracovní listy, experimentování, kreslení, malování, modelování …), pohybové činnosti, zdravotní cvičení, dramatizace, hudební a hudebně pohybové činnosti, literární činnosti…

4.

ČAS PŘED VÁNOCEMI

Očekávané výstupy: adventní období – seznámení se zvyky a tradicemi vánoc, posilování vzájemných vztahů, čas rodinné pospolitosti, vzájemnosti, dobré vůle, čas pohádek a radostného očekávání, slavnostní nálada, vnímat přání a potřeby druhých (u nás doma s Mikulášem, jdeme z pohádky do pohádky, vánoce ve školce, doma, ve městě, jak to bylo s Ježíškem…)

Plnění: rozmanité činnosti a aktivity dle tvořivosti, fantazie, nápaditosti, kreativity učitelky ve třídě s přihlédnutím na věk, schopnosti a individualitu dětí výtvarně pracovní činnosti, (různé vyrábění, pozorování, poznávání, objevování, pracovní listy, experimentování, kreslení, malování, modelování …), pohybové činnosti, zdravotní cvičení, dramatizace, hudební a hudebně pohybové činnosti, literární činnosti…

5.

ZIMA KAM SE PODÍVÁM

Očekávané výstupy: získávání povědomí o zimním období a jeho vlivu na přírodu, zvířata, člověka a svět kolem nás, jak mohu pomoci, o zimních sportech, hrách a radovánkách, příprava na zápis do ZŠ, návštěva školy, (zimní hry a sporty, půjdu k zápisu, Masopust, co umí mráz, experimentujeme…)

Plnění: rozmanité činnosti a aktivity dle tvořivosti, fantazie, nápaditosti, kreativity učitelky ve třídě s přihlédnutím na věk, schopnosti a individualitu dětí výtvarně pracovní činnosti, (různé vyrábění, pozorování, poznávání, objevování, pracovní listy, experimentování, kreslení, malování, modelování …), pohybové činnosti, zdravotní cvičení, dramatizace, hudební a hudebně pohybové činnosti, literární činnosti…

6.

OBJEVUJEME SVĚT KOLEM NÁS

Očekávané výstupy: seznamování dětí s realitou života ve všech jeho podobách, s významem práce pro člověka, co umím, co mohu, učit se trpělivosti, umět se poučit z chyb, jak je to s dopravou, elementární ekologie (hádej, čím jsem, co děláme celý den a celý rok, čím cestujeme, řeky a moře,… )

Plnění: rozmanité činnosti a aktivity dle tvořivosti, fantazie, nápaditosti, kreativity učitelky ve třídě s přihlédnutím na věk, schopnosti a individualitu dětí výtvarně pracovní činnosti, (různé vyrábění, pozorování, poznávání, objevování, pracovní listy, experimentování, kreslení, malování, modelování …), pohybové činnosti, zdravotní cvičení, dramatizace, hudební a hudebně pohybové činnosti, literární činnosti…

7.

JAK SE RODÍ JARO

Očekávané výstupy: pozorování změn v přírodě vlivem počasí a ročního období, seznamování s tradicemi, zvyky jarních svátků, knihy a co se v nich ukrývá (jaro v trávě, jaro na zahrádce, co dělají zvířátka, kniha je náš kamarád, velikonoce doma, ve školce, ve městě… )

Plnění: rozmanité činnosti a aktivity dle tvořivosti, fantazie, nápaditosti, kreativity učitelky ve třídě s přihlédnutím na věk, schopnosti a individualitu dětí výtvarně pracovní činnosti, (různé vyrábění, pozorování, poznávání, objevování, pracovní listy, experimentování, kreslení, malování, modelování …), pohybové činnosti, zdravotní cvičení, dramatizace, hudební a hudebně pohybové činnosti, literární činnosti…

8.

MÁME RÁDI ZVÍŘATA

Očekávané výstupy: seznamování s rozmanitostí přírody a všeho živého co s ní souvisí, o zvířatech, o vztahu člověka ke zvířatům, co znamená životní prostředí, vliv člověka na přírodu, časová orientace, co najdu v encyklopedii, respekt před živými tvory, ochrana zdraví, jak mohu pomoci (poznáváme domácí zvířata a jejich mláďata, kdo žije u potoků, řek a rybníků, která zvířata žijí ve volné přírodě, jak se ke zvířatům chováme, hrátky se zvířátky, zvířátka v pohádkách, v písničkách, v hádankách, zvířátka v přímém přenosu,…)

Plnění: rozmanité činnosti a aktivity dle tvořivosti, fantazie, nápaditosti, kreativity učitelky ve třídě s přihlédnutím na věk, schopnosti a individualitu dětí výtvarně pracovní činnosti, (různé vyrábění, pozorování, poznávání, objevování, pracovní listy, experimentování, kreslení, malování, modelování …), pohybové činnosti, zdravotní cvičení, dramatizace, hudební a hudebně pohybové činnosti, literární činnosti…

9.

MOJE RODINA

Očekávané výstupy: rozvíjíme a posilujeme vztahy k rodičům a celé rodině, ke kamarádům, seznamujeme s přírodou, jejími barvami, vlivem počasí na přírodu a svět kolem nás, sezónními sporty a rozmanitými činnostmi se všemi souvislostmi, učíme se vyjádřit své city a pocity, být empatičtí, umíme si pomáhat (máme se rádi s mámou a tátou, dárek pro maminku, babičku, barevná kvetoucí příroda, komu udělám radost, kde bydlím, cestujeme za poznáním,…)

Plnění: rozmanité činnosti a aktivity dle tvořivosti, fantazie, nápaditosti, kreativity učitelky ve třídě s přihlédnutím na věk, schopnosti a individualitu dětí výtvarně pracovní činnosti, (různé vyrábění, pozorování, poznávání, objevování, pracovní listy, experimentování, kreslení, malování, modelování …), pohybové činnosti, zdravotní cvičení, dramatizace, hudební a hudebně pohybové činnosti, literární činnosti…

10.

DĚTI A NAŠE PŘEKRÁSNÁ ZEMĚ

Očekávané výstupy: oslavujeme svátek dětí, učíme se o životě všech dětí na celém světě, poznáváme vše o naší planetě, přírodní živly, jevy, vliv počasí a ročního období na přírodu, zákonitosti v přírodě, v životě, rozvíjíme vztah ke knihám, co již umím a dovedu, těšíme se na prázdniny, poznáváme jiná města, kraje, lidi, vědět o nebezpečí a jak mu předcházet, (slavíme svůj svátek, planeta Země, naše rodná vlast, vyprávíme příběhy, hrajeme si divadlo, proč je bouřka,…)

Plnění: rozmanité činnosti a aktivity dle tvořivosti, fantazie, nápaditosti, kreativity učitelky ve třídě s přihlédnutím na věk, schopnosti a individualitu dětí výtvarně pracovní činnosti, (různé vyrábění, pozorování, poznávání, objevování, pracovní listy, experimentování, kreslení, malování, modelování …), pohybové činnosti, zdravotní cvičení, dramatizace, hudební a hudebně pohybové činnosti, literární činnosti…

11.

HURÁ PRÁZDNINY

Očekávané výstupy: procvičujeme, opakujeme a zdokonalujeme své dovednosti, vědomosti a návyky, které jsme získali během celého školního roku, poznáváme vodu, slunce, vzduch – prospěšnost i nebezpečí, celý svět má svůj řád a smysl, je rozmanitý, pozoruhodný, nekonečně pestrý a my jsme jeho součástí (vyprávím zážitky z výletu, dovolené, na divadlo, na plavce, otužujeme se, pomáháme si s kamarády,…)

Plnění: rozmanité činnosti a aktivity dle tvořivosti, fantazie, nápaditosti, kreativity učitelky ve třídě s přihlédnutím na věk, schopnosti a individualitu dětí výtvarně pracovní činnosti, (různé vyrábění, pozorování, poznávání, objevování, pracovní listy, experimentování, kreslení, malování, modelování…), pohybové činnosti, zdravotní cvičení, dramatizace, hudební a hudebně pohybové činnosti, literární činnosti…

 Evaluační systém:

Hodnotíme průběžně, neustále, vyhodnocujeme dle potřeby.

 

 

 

 

       
       
       
       
       
       

Evaluační systém:

Evaluace je proces neustálého vyhodnocování, zpětná vazba pro zkvalitnění vlastní pedagogické práce, systematické shromažďování informací o účinnosti plánů, o kvalitě činnosti a úloze učitelky ve výchovném procesu, jeho formách a metodách, porovnávání s cíli Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Je hlavním těžištěm každodenního procesu vzdělávání dítěte na úrovni třídy a stává se prostředkem zpětné vazby pro optimalizaci procesu vzdělávání, kvality a formy působení učitelky na dítě. Cílem evaluace je dítě, jeho osobní rozvoj a spokojený citový život v mateřské škole. Učitelka cíleně využívá evaluace k optimalizaci a zlepšování vzdělávacího procesu i podmínek, za nichž vzdělávání probíhá. Výsledky evaluace učitelka samostatně uplatňuje v samostatném projektování. Včas vyrovnává nedostatky či nerovnoměrnosti v úrovni vzdělávání a předchází tak možným obtížím v dalším vzdělávání dítěte. Podchycuje rozvoj talentů, zájmů a schopností dítěte, rozvoj jeho osobních dispozic. Individuální rozvoj a pokroky dítěte v učení dokumentujeme, a to natolik účinně, aby poskytly smysluplnou zpětnou vazbu a sloužily k optimálnímu naplnění individuálních vzdělávacích cílů, možností a potřeb dítěte. Všechny písemné záznamy o dítěti jsou důvěrné a jsou přístupné pouze učitelkám v mateřské škole. Učitelka je využívá při své každodenní práci, při tvorbě individuálního vzdělávacího programu, pro komunikaci s dítětem.

 1. Závěr:

Každé dítě je rozvíjeno a vzděláváno po stránce fyzické, psychické i sociální a je vedeno tak, aby na konci předškolního období bylo jedinečnou a relativně samostatnou osobností schopnou zvládat takové nároky života, které jsou na ně běžně kladeny a zároveň i ty, které ho v budoucnu nevyhnutelně očekávají.

Co se dítě během vzdělávacího úsilí v mateřské škole naučí a co umí,

než jde do školy základní?

Umí se učit

- soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí, experimentuje a užívá při tom jednoduchých pojmů, znaků a symbolů

- získanou zkušenost uplatňuje v praktických situacích a v dalším učení

- má elementární poznatky o světě lidí, kultury, přírody i techniky, který dítě obklopuje, o jeho rozmanitostech a proměnách; orientuje se v řádu a dění v prostředí, ve kterém žije

- klade otázky a hledá na ně odpovědi, aktivně si všímá, co se kolem něho děje; chce porozumět věcem, jevům a dějům, které kolem sebe vidí; poznává, že se může mnohému naučit, raduje se z toho, co samo dokázalo a zvládlo

- učí se nejen spontánně, ale i vědomě, vyvine úsilí, soustředí se na činnost a záměrně si zapamatuje; při zadané práci dokončí, co započalo; dovede postupovat podle instrukcí

a pokynů, je schopno dobrat se k výsledkům

- odhaduje své síly, učí se hodnotit svoje osobní pokroky i oceňovat výkony druhých

- pokud se mu dostává uznání a ocenění, učí se s chutí

Umí řešit problémy

- všímá si dění i problémů v bezprostředním okolí; přirozenou motivací k řešení dalších problémů a situací je pro něj pozitivní odezva na aktivní zájem

- řeší problémy, na které stačí; známé a opakující se situace se snaží řešit samostatně (na základě nápodoby či opakování), náročnější s oporou a pomocí dospělého

- problémy řeší na základě bezprostřední zkušenosti; postupuje cestou pokusu a omylu, zkouší, experimentuje; spontánně vymýšlí nová řešení problémů a situací; hledá různé možnosti a varianty (má vlastní, originální nápady); využívá při tom dosavadních zkušeností, fantazii a představivost

- při řešení myšlenkových i praktických problémů užívá logických, matematických

i empirických postupů; pochopí jednoduché algoritmy řešení různých úloh a situací a využívá je v dalších situacích

- zpřesňuje si početní představy, užívá číselných a matematických pojmů, vnímá elementární matematické souvislosti

- rozlišuje řešení, která jsou funkční (vedoucí k cíli), a řešení, která funkční nejsou; dokáže mezi nimi volit

- chápe, že vyhýbat se řešení problémů nevede k cíli, ale že jejich včasné a uvážlivé řešení je naopak výhodou; uvědomuje si, že svou aktivitou a iniciativou může situaci ovlivnit

- nebojí se chybovat, pokud nachází pozitivní ocenění nejen za úspěch, ale také za snahu

Umí komunikovat

 ovládá řeč, hovoří ve vhodně formulovaných větách, samostatně vyjadřuje své myšlenky, sdělení, otázky i odpovědi, rozumí slyšenému, slovně reaguje a vede smysluplný dialog

- dokáže se vyjadřovat a sdělovat své prožitky, pocity a nálady různými prostředky (řečovými, výtvarnými, hudebními, dramatickými apod.)

- domlouvá se gesty i slovy, rozlišuje některé symboly, rozumí jejich významu i funkci

- v běžných situacích komunikuje bez zábran a ostychu s dětmi i s dospělými; chápe, že být komunikativní, vstřícné, iniciativní a aktivní je výhodou

- ovládá dovednosti předcházející čtení a psaní

- průběžně rozšiřuje svou slovní zásobu a aktivně ji používá k dokonalejší komunikaci s okolím

- dovede využít informativní a komunikativní prostředky, se kterými se běžně setkává (knížky, encyklopedie, počítač, audiovizuální technika, telefon atp.)

- ví, že lidé se dorozumívají i jinými jazyky a že je možno se jim učit; má vytvořeny elementární předpoklady k učení se cizímu jazyku

Má sociální a personální dovednosti

- samostatně rozhoduje o svých činnostech; umí si vytvořit svůj názor a vyjádřit jej

- uvědomuje si, že za sebe i své jednání odpovídá a nese důsledky

- dětským způsobem projevuje citlivost a ohleduplnost k druhým, pomoc slabším, rozpozná nevhodné chování; vnímá nespravedlnost, ubližování, agresivitu a lhostejnost

- ve skupině se dokáže prosadit, ale i podřídit, při společných činnostech se domlouvá a spolupracuje; v běžných situacích uplatňuje základní společenské návyky a pravidla společenského styku; je schopné respektovat druhé, vyjednávat, přijímat a uzavírat kompromisy

- napodobuje modely prosociálního chování a mezilidských vztahů, které nachází ve svém okolí

- spolupodílí se na společných rozhodnutích; přijímá vyjasněné a zdůvodněné povinnosti; dodržuje dohodnutá a pochopená pravidla a přizpůsobí se jim

- při setkání s neznámými lidmi či v neznámých situacích se chová obezřetně; nevhodné chování i komunikaci, která je mu nepříjemná, umí odmítnout

- je schopno chápat, že lidé se různí a umí být tolerantní k jejich odlišnostem a jedinečnostem

- chápe, že nespravedlnost, ubližování, ponižování, lhostejnost, agresivita a násilí se nevyplácí a že vzniklé konflikty je lépe řešit dohodou; dokáže se bránit projevům násilí jiného dítěte, ponižování a ubližování

Má činnostní a občanské dovednosti

- svoje činnosti a hry se učí plánovat, organizovat, řídit a vyhodnocovat

- dokáže rozpoznat a využívat vlastní silné stránky, poznávat svoje slabé stránky

- odhaduje rizika svých nápadů, jde za svým záměrem, ale také dokáže měnit cesty a přizpůsobovat se daným okolnostem

- chápe, že se může o tom, co udělá, rozhodovat svobodně, ale že za svá rozhodnutí také odpovídá

- má smysl pro povinnost ve hře, práci i učení; k úkolům a povinnostem přistupuje odpovědně; váží si práce i úsilí druhých

- zajímá se o druhé i o to, co se kolem děje; je otevřené aktuálnímu dění

- chápe, že zájem o to, co se kolem děje, činorodost, pracovitost a podnikavost jsou přínosem a že naopak lhostejnost, nevšímavost, pohodlnost a nízká aktivita mají svoje nepříznivé důsledky

- má základní dětskou představu o tom, co je v souladu se základními lidskými hodnotami a normami, i co je s nimi v rozporu, a snaží se podle toho chovat

- spoluvytváří pravidla společného soužití mezi vrstevníky, rozumí jejich smyslu a chápe potřebu je zachovávat

- uvědomuje si svá práva i práva druhých, učí se je hájit a respektovat; chápe, že všichni lidé mají stejnou hodnotu

- ví, že není jedno, v jakém prostředí žije, uvědomuje si, že se svým chováním na něm podílí a že je může ovlivnit

- dbá na osobní zdraví a bezpečí svoje i druhých, chová se odpovědně s ohledem na zdravé bezpečné okolní prostředí (přírodní i společenské)

Při tvorbě tohoto školního programu byly využity tyto dokumenty:

 • Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání 2004 v platném znění
 • Manuál k přípravě školního vzdělávacího programu pro mateřské školy 2005 v platném znění
 • Integrovaný celoroční vzdělávací blok

„ Objevujeme svět pro život“ (Gabriela a Milada Přikrylovi)

 • Vzdělávání v mateřské škole (Eva Svobodová a kol.)
 • Školka plná zábavy (Patty Claycombová)
 • Vzdělávání dětí od dvou let v MŠ (Hana Splavcová, Jana Kropáčková)