Jdi na obsah Jdi na menu
 


Vzdělávací program

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Čj. :  7/2021

„Pojďme si hrát“

Platnost: 

od 27. ledna 2021

Identifikační údaje o mateřské škole:

Název: Mateřská škola Ostrov, Masarykova 1195, příspěvková organizace

Adresa: Masarykova 1195, 36301 Ostrov

Telefon: 353842365, 353541032, email: masarykovams@seznam.cz

Web: www.msmasarykova.estranky.cz

IČO: 49753495

Zřizovatel: Město Ostrov, Jáchymovská 1, 36301 Ostrov

Právní forma: Příspěvková organizace

Ředitelka: Lenka Dienesová

Zpracovala: L. Dienesová, pedagogové MŠ.

Schválen na pedagogické poradě 26. 1. 2021

Obsah:

Úvod

 1. Obecná charakteristika školy
 2. Podmínky vzdělávání
 3. Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami
 4. Vzdělávání dětí nadaných
 5. Vzdělávání dětí od dvou do tří let
 6. Organizace vzdělávání
 7. Charakteristika vzdělávacího programu
 8. Vzdělávací obsah
 9.  Evaluační systém
 10.  Závěr
 11. Úvod

Naším vzdělávacím cílem je dovést děti předškolního věku ke klíčovým elementárním kompetencím od informace přes znalosti, dovednosti, vytvoření postojů až ke konečné klíčové kompetenci, kterou jsou schopnosti všeho druhu. Proto je tento vzdělávací program vytvořen podle nejnovějších poznatků ve vzdělávání našich nejmenších dětí, aby byl smysluplný, zábavný, zajímavý, v pohybu, tvořivý, … Pedagogové využívají rozmanitou dostupnou literaturu, inspirují se na internetových stránkách, vzájemně své poznatky konzultují a dále se vzdělávají prostřednictvím různých vzdělávacích institucí apod. Pedagogové připravují a organizují pro děti nejrůznější vzdělávací aktivity, jako jsou rozmanité výlety, vycházky s poznávacím cílem, zábavná, sportovní, tvořivá odpoledne, aby podpořili a upevnili získávané kompetence dětí. Pro děti s nejrůznějším nadáním, ale nejen pro ně, připravují vyžití, podle zájmů a potřeb dětí, formou nadstandartních zájmových aktivit, kde si děti rozvíjí své schopnosti a dovednosti v nejrůznějších oblastech například: estetické, výtvarné, dramatické, tvořivé, pohybové, rozumové, jazykové, hudební… Snažíme se podporovat zdravý životní styl, chránit zdraví své i ostatních, sportovat, být ohleduplní, umět si pomáhat, umět si poradit v nejrůznějších situacích, umět žít s ostatními dětmi i lidmi, mít zdravé sebevědomí, umět se orientovat ve světě, ve společnosti, apod. Vzdělávací program je uspořádán do takzvaných bloků, které mapují svým obsahem události roku od září do června (srpna). Vychází z reality života, světa dětí a přirozeného cyklu ročních období, událostí, svátků a aktuálních situací v průběhu školního roku. Snažíme se doplňovat rodinnou výchovu. Každé dítě je pro nás individualita, pro kterou se chceme stát průvodci na její počáteční, poznávací a vzdělávací cestě životem.

 1. Obecná charakteristika školy

Velikost školy, počty tříd:

Jsme mateřská škola s celodenním provozem s nejvýše možným počtem dětí 183 v sedmi třídách.  Máme dvě samostatné budovy, č. p. 1195 a č. p. 1199, které jsou součástí jednoho oploceného areálu s prostornou zahradou a byly postaveny k jedinému účelu, vzdělávání dětí.

Kapacita školy: 183 dětí

Provozní doba: 6,00 - 16,30 hodin

Charakter budovy, okolí školy:

Původní budova mateřská školy, s kapacitou 75 dětí, ve které jsou tři třídy, byla postavena v roce 1963 k jedinému účelu a to vzdělávání předškolních dětí. V roce 1983 byla z důvodu nárůstu dětí ve městě rozšířena o novou přístavbu dvou pavilonů, kde vznikly dvě třídy pro 50 dětí. V roce 2002 se počet dětí ve městě snížil natolik, že obě přistavěné třídy byly zavřeny a posléze upraveny pro zájmové vzdělávaní dětí v ZUŠ, se kterou škola úzce spolupracuje. Součástí této budovy je školnický byt. V roce 2015 dostala nový kabát. Byla opravena fasáda a provedena výměna oken.  Aby byla uspokojena poptávka o umístění co největšího počtu dětí do mateřských škol ve městě, byla od září 2010 uvedena do provozu, nově zrekonstruovaná, další budova mateřské školy, s bezbariérovým přístupem, se čtyřmi třídami a kapacitou 108 dětí. Byla přebudována z bývalých jeslí. Vznikl tak jeden velký, oplocený areál mateřské školy, který má dvě budovy vsazené do prostorné školní zahrady, která umožňuje vyžití dětí dle svých zájmů a potřeb. Od září 2020 se ve městě snížil počet dětí a byli jsme nuceni zavřít jednu třídu MŠ. Mateřská škola je umístěna v klidném prostředí sídliště na severním okraji města. Dopravní komunikace jsou v dostatečné vzdálenosti od areálu školy. Celý areál mateřské školy je oplocený a umožňuje tak bezpečný pohyb dětí. Součástí mateřské školy je dostatečně prostorná školní zahrada s pravidelně udržovanou, travnatou plochou i chodníky, které se postupně opravují. Dále je vybavena různými herními prvky pro rozmanité pohybové i klidové vyžití dětí. Na příjezdové komunikaci před mateřskou školou je vybudováno parkoviště pro mobilní rodiče.

S kým mateřská škola spolupracuje:

Se zřizovatelem a orgány státní správy a samosprávy. Všechny naše materiální plány a záměry můžeme realizovat díky financím našeho zřizovatele (Město Ostrov). S rodinou a přáteli dětí. S různorodými institucemi, jednotlivci a vhodnými organizacemi, které se podílejí na doplňování vzdělávání a všestranného rozvoje dětí, jako jsou např. MDDM, Ekocentrum, DK, knihovna, divadelní společnosti, cvičitelé, kouzelníci, fotografové, chovatelé, učitelé, policisté, zdravotníci, hasiči, ZŠ, ZUŠ, MŠ, jazykové školy, gymnázium, sportovci… S odborníky poskytujícími odbornou pomoc při řešení individuálních problémů dětí (PPP, lékaři…). Sportovní vyžití na zimním stadionu umožňuje Ostrovská teplárenská, a.s. finančním darem.

 1. Podmínky vzdělávání

Materiální podmínky:

Vzhledem k tomu, že byla mateřská škola vybudována ke svému hlavnímu účelu, vzdělávání nejmenších dětí, má vhodné uspořádání, které vyhovuje nejrůznějším skupinovým a individuálním činnostem. Nová budova má bezbariérový přístup. Mateřská škola je vybavena dostatečným množstvím podnětných a bezpečných hraček a pomůcek vhodných pro děti od dvou do sedmi let. Původní budova mateřské školy prošla během uplynulých několika let velkou proměnou. Proběhly zde různé rekonstrukce, opravy, malování, výměna oken, opravy fasády se zateplením, oprava střechy, opravy elektroinstalace, opravy podlah v kuchyni, skladech potravin, v prádelně a sušárně, skladu materiálu, kabinetu. Třídy jsou zmodernizované, zařízené novým dětským nábytkem (stolky, židličky, nábytkové stěny, kontejnery na hračky, výtvarné stolky), záclony, závěsy, hracím nábytkem (kuchyňky, úložné prostory na hračky, dětské sedačky, hrací koutky), podlahové krytiny, koberce, výzdoba (nástěnné dřevěné obrázky), rekonstrukce otopné soustavy, kryty na topení, nová hygienická zařízení, úklidové místnosti. Do dětských postýlek byly pořízeny nové peřinky včetně povlečení. Na hale, schodišti a v dětských šatnách mateřské školy byla položena podlahová krytina, vymalováno a nainstalované nové dřevěné dekorace. V dětských šatnách jsou moderní šatní boxy. Byly natřeny a opraveny všechny dveře včetně zárubní a osazeny novými klikami. Každá třída je vybavena klávesovým hudebním nástrojem a to buď klasickým klavírem, nebo nově pořízeným elektrickým klavírem, s různými funkcemi, ve velice dobré kvalitě. Ve 2., 3. a 7. třídě máme multifunkční interaktivní tabule, kterými doplňujeme vzdělávání. V nové budově mateřské školy, která byla vybudována v roce 2010, jsou třídy velice pěkně a moderně vybaveny podle všech požadavků a norem. Slouží k rozmanitému vyžití dětí a uspokojení všech jejich potřeb. Ve všech třídách jsou různorodé hračky, pomůcky, náčiní, materiály a doplňky všeho druhu, odpovídající potřebám a věku dětí, a které jsou dle potřeby doplňovány a modernizovány. Schodiště prošlo malováním a změnou ve výzdobě (tapetové a foliové obrázky). Nyní jsou zde nástěnné dřevěné dekorace. Všechny třídy byly nově vymalovány a vyzdobeny novými dřevěnými dekoracemi. Prostorná a udržovaná školní zahrada také prochází průběžnou modernizací. Na školní zahradě mají děti možnost provozovat rozmanité pohybové a další aktivity při využívání různých herních prvků (např. průlezky, houpačky, pískoviště, domečky, hrací koutky, koloběžky, hračky, míče, hřiště s umělým povrchem, dětské basketbalové koše, kolotoče, houpací zvířátka, malá opičí dráha, herní sestava pro nejmenší, hrad, prolézací vláček, multifunkční domeček, pingpongový stolek, lavičky, stolečky, sloní rodina, vlastními silami vytvořené chodníkové aktivity…). Na zahradě byly vysázeny různé druhy stromů i ovocných a keřů, které vytvářejí nové možnosti pro hry dětí. Děti mohou celoročně pozorovat vegetaci v přímém přenosu a aktivně se podílet při jejich ošetřování. Byly odstraněny staré kovové průlezky a houpačka, které již nevyhovovaly hygienickým a bezpečnostním normám. Postupně nahrazujeme novými, které jsou v souladu se zákonnými a bezpečnostními normami. Jsou opraveny zahradní chodníky, které umožňují dětem jízdu na dětských dopravních prostředcích, malování apod. Pravidelně provádíme průřez a úpravu stromů a keřů. Byly opraveny zahradní altány, které děti využívají k nejrůznějším aktivitám za každého počasí (vzdělávání venku, úkryt před deštěm, svačina apod.). MÚ zajišťuje pravidelnou údržbu travnatých ploch a jednou ročně výměnu písku v pískovištích. Zahrada je oplocená z poloviny nově. Stará část oplocení byla prozatím opravena a natřena, ale postupně budeme vyměňovat za nový a pokračovat v lepším a vyhovujícím oplocení, které zajistí lepší bezpečnost a ochranu. U vchodů na školní zahradu byly zabudované nové bezpečnostní branky. Součástí školní zahrady je sociální zařízení pro děti, které prošlo celkovou opravou (obklady, dlažba, malba, vybavení). Samozřejmostí jsou i sprchy, které slouží hlavně v létě k osvěžení a otužování dětí. Byly opraveny střechy nad hlavní budovou, koridorem a hlavním vchodem mateřské školy, do kterých zatékalo. Tím, že byla budova zateplena a provedena výměna zbývajících starých oken, se velmi zlepšila tepelná pohoda ve třídách a uvnitř budovy vůbec. V roce 2020 byla opravena fasáda budovy MŠ (sklad hraček, umývárna, vchod do kuchyně). Pro děti se vaří ve zrekonstruované a moderně vybavené kuchyni, kterou jsme doplnili varnou a pečící techniku (trouba, konvektomat, pečící pánev…) pro uspokojení nároků na přípravu jídel pro děti. V roce 2021 pořídíme myčku na nádobí. Veškeré prádlo pereme v prádelně, která také prošla rekonstrukcí. Všechny prostory mateřské školy se pravidelně malují dle platné legislativy a hygienických požadavků a potřeb. V závislosti na finančních prostředcích, budeme nadále pokračovat v modernizaci prostředí mateřské školy uvnitř i venku. Budeme doplňovat a obměňovat vybavení tříd i školní zahrady vzhledem ke vzdělávacím potřebám dětí pomůckami, materiálem, hračkami, náčiním, herními prvky apod. Vzhledem k nové epidemiologické situaci v zemi (Koronavirus) jsme byli nuceni zvýšit hygienická opatření. Pořídili jsme UV čistič vzduchu.

Životospráva:

Dětem poskytujeme plnohodnotnou, pestrou a vyváženou stravu. Dodržujeme předepsanou technologii přípravy jídla. Jídelníček sestavujeme tak, aby splňoval ty nejpřísnější požadavky dětského stravování. Do jídelníčku zařazujeme zdravé potraviny, netradiční potraviny, ovoce i zeleninu. Upozorňujeme na alergeny. Je dodržováno předepsané výživové množství potravin (tzv. spotřební koš). Umožňujeme dětem postupně přijímat nové chutě a utváříme tak jejich stravovací návyky i do budoucna. Dbáme na pitný režim dětí. Děti mají po celý den k dispozici dostatek tekutin, a to nejen k podávanému jídlu, ale i mezi ním. Pití si mohou samostatně nalévat podle svých potřeb. Na výběr mají různé nápoje (čaj, vodu, ovocné nápoje…). Mezi jednotlivými podávanými pokrmy jsou dodržovány stanovené intervaly. Vedeme děti k základům správného a kulturního stolování, učíme je společenská pravidla (etiketu). Jíme společně v pohodě a klidu. Máme nastavený denní rytmus a řád, který je flexibilní a umožňuje v průběhu dne volit vzdělávací činnosti a aktivity podle aktuální situace a potřeb (např. výlety, kulturní a sportovní akce,…). Pobyt venku na čerstvém vzduchu dětem dopřáváme za příznivého počasí každý den dostatečně dlouhou dobu. Ve třídách udržujeme tepelnou pohodu a přísun čerstvého vzduchu zajišťujeme řízeným větráním. Dbáme na dostatečnou a rozmanitou pohybovou aktivitu dětí jak ve třídě, při zdravotním cvičení a hrách, tak na školní zahradě nebo v přírodě apod. V denním programu respektujeme a uspokojujeme individuální potřeby dětí (aktivity, odpočinek, spánek). Učíme a vedeme děti k zásadám zdravého životního stylu.

Psychosociální podmínky:

Naším hlavním cílem je, aby se děti i dospělí cítili v prostředí mateřské školy spokojeně, jistě a bezpečně. Hledáme vhodné a zároveň účinné prostředky a metody komunikace mezi všemi zúčastněnými, které vedou ke vzájemnému porozumění a přispívají k pozitivnímu klimatu v mateřské škole a současně vzdělávacím kompetencím. Podporujeme vzájemnou důvěru, úctu, toleranci, ohleduplnost, zdvořilost, vzájemnou pomoc a podporu. Nově příchozí dítě se může postupně adaptovat na nové prostředí podle svých potřeb (možnost trávit čas v mateřské škole společně s rodičem a postupně se osamostatňovat). Respektujeme potřeby dětí, reagujeme na ně a pomáháme při jejich uspokojování. Dáváme dětem možnost spolurozhodovat, navrhovat aktivity a činnosti, o které mají zájem. Všechny děti mají rovnocenné postavení, mají stejné možnosti, učí se dodržovat stejná pravidla soužití. S dětmi jednáme přirozeně a citlivě, klidně a pohodově. Na děti nespěcháme a dáváme jim možnost pracovat a konat podle svých schopností a možností. Chválíme a podporujeme je v jejich úsilí vedoucí k úspěchu při jejich vzdělávání. Vzdělávací nabídka respektuje mentalitu předškolního dítěte.

Organizace chodu:

Přijímání dětí do mateřské školy se řídí platnou legislativou. Zápis na příslušný školní rok se vyhlašuje v jarních měsících a má svá daná pravidla. V případě, že jsou v mateřské škole neobsazená místa do příslušné kapacity, je možné zapsat (přihlásit) dítě i během celého školního roku. Děti zařazujeme do jednotlivých tříd zpravidla podle věku. O přijetí dítěte do mateřské školy rozhoduje ředitelka školy. Stejně tak o ukončení docházky ve zkušební době, nebo z důvodu neomluvené, víc jak 14 denní absence, nebo při opakovaném neplacení stravného a poplatků za mateřskou školu ve stanoveném termínu, nebo při zvlášť závažném porušení školního řádu. Děti ve třídách se zpravidla scházejí mezi 6:00 - 7:50 hod. V případě potřeby (návštěva lékaře apod.) lze dohodnout i jiný (pozdější) příchod. V 8:00 hodin se budovy školy z bezpečnostních důvodů zamykají a jsou po dobu provozu zamčené. Případné návštěvy použijí při příchodu zvonek a vyčkají příchodu zaměstnance. Denní řád vychází z potřeb a vzniklých, aktuálních situací. Z provozních důvodů ráno a odpoledne se děti mohou rozdělovat nebo spojovat v různých třídách. Toto je vždy oznámeno příslušnou cedulkou na zábradlí schodiště, nebo na dveřích příslušné třídy. 

Řízení mateřské školy:

Řízením je pověřena jmenovaná ředitelka, která zodpovídá za chod mateřské školy ve všech oblastech řízení a vzdělávání. Zastupováním je pověřena zástupkyně školy. Za děti ve třídách zodpovídají kvalifikované učitelky, které vedou vzdělávání ve všech jeho formách. Povinnosti a pravomoci všech zaměstnanců jsou přesně vymezeny v pracovní dokumentaci a směrnicích školy. Ředitelka se snaží vytvářet ovzduší vzájemné důvěry a tolerance. Vede všechny zaměstnance k profesní samostatnosti, vzájemné spolupráci a komunikaci. Respektuje názor ostatních, což by mělo přispívat ke správnému klima školy a dosažení nastavených vzdělávacích kompetencí dětí. Podporuje spoluúčast na vzdělávacím programu školy. Řeší, radí, kontroluje, hodnotí, vyhodnocuje, podporuje, komunikuje, odměňuje…

Personální zajištění:

Děti vzdělávají kvalifikované učitelky, které si průběžně doplňují své pedagogické znalosti a dovednosti a získávají tak potřebné aktuální informace o vývoji a současných trendech vzdělávání dětí. Pracovní výkon učitelek je organizován tak, aby byla dětem při všech činnostech zajištěna pedagogická péče a nezbytná bezpečnost. Při vzdělávání dětí pomáhají učitelkám asistenti. O úklid se starají uklízečky, pere a o drobnou údržbu školy a celého areálu se stará školnice. Pro děti i dospělé vaří vyučené kuchařky. O finance školy se stará účetní. Všichni zaměstnanci se řídí platnými nastavenými pravidly, aby byl zajištěn perfektní chod mateřské školy. Na všechny zaměstnance jsou kladeny vysoké nároky na dodržování všech nastavených pravidel, na účinnou spolupráci, na dodržování bezpečnostních pravidel.

Spoluúčast rodičů:

Bez důvěry by to nešlo. Usilujeme o co nejlepší spolupráci s rodinou dítěte. Dbáme na komunikaci a informovanost. Pomáháme překonávat počáteční bariéry a strach z neznámého nejen u dětí, ale i u rodičů. Rodiče mají volný přístup do tříd, případná přání nebo připomínky mohou řešit přímo s učitelkou kdykoliv, nebo si domluví individuální schůzku.  Mají možnost účastnit se různých akcí pořádaných mateřskou školou. Mohou to být školní informační schůzky, nebo společná tvořivá odpoledne, sportovní odpoledne. Mohou se zapojit do příprav různých netradičních akcí a oslav. Rodiče se mohou kdykoliv informovat a zajímat o prospívání svých dětí, vědět o dílčích vzdělávacích pokrocích svých dětí, mohou s učitelkou najít společný postup při výchově a vzdělávání svých dětí. Učitelky chrání soukromí rodiny a zachovávají diskrétnost. Jednají s rodiči ohleduplně a taktně. Nezasahují do života a soukromí rodiny, varují se přílišné horlivosti a poskytování nevyžádaných rad. Učitelky respektují rodiče jako nejdůležitější vychovatele v životě dítěte. Rodiče jsou plně zodpovědní za vzdělávání svých dětí a přináleží jim plné právo spolurozhodovat o jeho naplňování. Pedagogický i nepedagogický personál školy společně s rodiči spoluvytvářejí školní klima, které by mělo stavět na kvalitní komunikaci, schopnosti naslouchání, vzájemné interakci, toleranci, empatii, na vzájemném respektu a porozumění.

 1. Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

Základní povinné podmínky pro předškolní vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami jsou stanoveny zákony, vyhláškami a předpisy. Kromě těchto podmínek je nutné respektovat i podmínky, které vyplývají z přirozených vývojových potřeb dětí předškolního věku (RVP PV) a zároveň i ty, které jsou dány jejich vývojovými potřebami. V mateřské škole vzděláváme i děti se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP), které k naplnění svých vzdělávacích možností potřebují poskytnutí podpůrných opatření. Tyto děti integrujeme podle možností a věku do běžných tříd mateřské školy. Náš program akceptuje přirozená vývojová specifika dětí a umožňuje rozvoj a vzdělávání každého dítěte. Rámcové cíle a záměry vzdělávání jsou společné pro všechny děti. Při vzdělávání dětí se SVP se jejich naplňování přizpůsobuje tak, aby maximálně vyhovovalo potřebám a možnostem dítěte. Vzdělávací program je přizpůsoben individuálním možnostem a schopnostem dítěte. Přizpůsobují se vzdělávací prostředky a metody, obsah a organizace vzdělávání. Uplatňujeme individuální přístup pedagoga a asistenta pedagoga. Pro děti pořizujeme a využíváme vhodné pomůcky a hračky. Pro dítě je zpracován individuální vzdělávací plán, který vychází z doporučení školského poradenského zařízení.

 1. Vzdělávání dětí nadaných

Vytváříme podmínky k co největšímu využití potenciálu každého dítěte s ohledem na jeho individuální možnosti. V předškolním věku dítě prochází obdobím nerovnoměrného a skokového vývoje, mnohdy je těžké odlišit při identifikaci nadání dítěte od akcelerovaného vývoje v určité oblasti. Proto podporujeme všechny děti, které vykazují známky nadání. Podpora a rozvoj mimořádných schopností je zajištěna a organizována tak, aby nebyla jednostranná a neomezila pestrost vzdělávací nabídky. S těmito dětmi systematicky pracujeme, motivujeme je, připravujeme je, respektujeme jejich individualitu a podněcujeme je a využíváme jejich potenciál při nejrůznějších činnostech a k dalším individuálním aktivitám. Nejen pro tyto děti organizujeme v odpoledním čase nadstandartní vzdělávací aktivity, kde mohou rozšiřovat své znalosti, schopnosti a dovednosti (výtvarné, tvořivé, jazykové, hudební, dramatické, sportovní…).

 1. Vzdělávání dětí od dvou do tří let

V mateřské škole vzděláváme i děti od dvou let věku. Uvědomujeme si specifika související s dosahovanou úrovní ve všech oblastech vývoje. Rozdíly v jednotlivých oblastech vývoje dětí tohoto věku jsou velmi výrazné. Těmto dětem citlivě přizpůsobujeme organizaci vzdělávání i vzdělávání samotné. Střídáme nabídku činností, trénujeme návyky a praktické dovednosti, ponecháváme co největší prostor pro volné hry a pohybové aktivity. Úzce spolupracujeme s rodiči a vedeme společně děti k pokrokům. Učitelky se stávají zástupci rodiče, jistotou a oporou v běžném dění i v budování vztahů s vrstevníky a poskytují dětem více individuální péče a emoční podpory.

 1. Organizace vzdělávání

Vnitřní uspořádání školy a charakteristika tříd:

Do tříd jsou děti zapisovány v počtu zpravidla do 24 a podle věku. Původní budova mateřské školy (1195) je třípodlažní se třemi třídami, kde v přízemí je třída, sborovna, šatny dětí, přípravna jídla, účetní školy, ředitelna a sociální zařízení pro zaměstnance. V prvním patře pak dvě třídy, kabinet a přípravna jídla. V suterénu je prádelna, sušárna, školnický byt a dobře vybavená školní kuchyně, ve které se vaří a připravuje jídlo pro všechny děti i zaměstnance a odkud se jídlo, do vedlejší budovy mateřské školy, přepravuje venkem přes zahradu. 1. třída, v přízemí, nejmladší věková skupina (cca 2 - 4 leté děti), 2. třída, v patře, střední věková skupina (cca 4 - 5 leté děti) a 3. třída, v patře, předškolní věková skupina (cca 5 - 7 leté děti). Součástí každé třídy je sociální zařízení a herna, která po obědě slouží pro odpočinek dětí. Šatny pro všechny děti jsou soustředěny v přízemí školy. V nové budově mateřské školy (1199) jsou dvě nadzemní podlaží a suterén. Celkem jsou zde čtyři třídy. 4. třída nejmladší věková skupina (cca 2 - 4 leté děti), 6. třída nejmladší a střední věková skupina dětí (cca 3 - 5 leté děti), 5. třída (4 – 6) a 7. třída předškolní věková skupina (cca 5 - 7 leté děti). Součástí každé třídy je sociální zařízení, šatna dětí a herna, která po obědě slouží pro odpočinek dětí. V prvním podlaží jsou umístěné dvě třídy (4. a 6.), šatna zaměstnanců, přípravna jídla, úklidová místnost a sociální zařízení pro zaměstnance. Ve druhém podlaží jsou také dvě třídy (5. a 7.), přípravna jídla, sborovna, úklidová místnost a sociální zařízení pro zaměstnance. Z každé třídy je přístup na venkovní terasu, která je současně únikovou cestou s požárním schodištěm. V roce 2017 se stal součástí mateřské školy i suterén budovy, který byl MÚ pronajímán jiným subjektům. Tento prostor jsme připravili k užívání. Byl opraven (sociální zařízení, podlahy), vymalován, vybaven. Vznikl divadelní prostor a sborovna. Hračky, pomůcky, náčiní a další doplňky jsou umístěny zpravidla dětem na očích a v jejich dosahu, aby si je mohly samostatně brát a přitom se vyznaly v jejich uložení. Hračky a pomůcky jsou ve skříních, policích, barevných kontejnerech, stolcích apod. Děti si je půjčují podle vlastního přání a potřeb nebo tvořivého záměru. S půjčováním hraček, které jsou umístěny na vyšších policích nebo v kabinetě, pomáhá učitelka. V každé třídě jsou vytvořeny různé hrací koutky (kuchyňka, obchod, pokojíček, čtenářský koutek, kadeřnictví, výtvarně tvořivý, …), které děti podněcují k vlastní aktivitě a seberealizaci.

 1. Charakteristika vzdělávacího programu

Filosofie mateřské školy:

Hrajeme si a užíváme si celý den, aneb když si hraji, učím se.

Doplňujeme rodinnou výchovu a v úzké vazbě na ni vytváříme dětem prostředí s dostatkem mnohostranných a přiměřených podnětů k aktivnímu rozvoji a učení. Neustále zdokonalujeme způsob své práce a operativně uvádíme nové poznatky a metody do každodenní, pedagogické praxe tak, aby se děti vzdělávaly a hlavně chtěly nové poznatky vstřebávat a přitom měly pocit neustálého hraní a zvolené prostředky a činnosti je bavily. Aby pobyt a strávený čas v mateřské škole byl pro děti a nejen pro ně smysluplný, zábavný, pohodový a objevně prožitkový (spokojené dítě = spokojení rodiče = spokojené učitelky). Školní program vychází z reality života i imaginárního světa dětí a přirozeného cyklu ročních období, událostí v průběhu školního roku, svátků a aktuálních situací. Vzdělávací projekt „Pojďme si hrát“ je sestaven z jednotlivých integrovaných bloků, které obsahují pouze hlavní cíle vzdělávání, které jsou dále učitelkami rozpracovávány v třídních vzdělávacích programech na dílčí, konkretizované cíle, konkrétní hry a zábavné činnosti.

Třídní vzdělávací program (dále jen TVP) je veřejný a pro naše vzdělávání zásadní dokument. Každá třída vytváří svůj jedinečný vzdělávací plán. Tematické celky (integrované bloky) ze ŠVP (školního vzdělávacího programu) jsou dále učitelkami konkretizovány na úrovni každé třídy a podrobně rozpracovány v TVP na konkrétní dílčí cíle, které vedou k dosahování očekávaných, klíčových, vzdělávacích kompetencí dětí (k učení, k řešení problémů, komunikativní, sociální a personální, činnostní a občanské). Jednotlivé bloky obsahují cíle vzdělávání podle RVP PV (Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání). Učitelky využívají všechny metody a formy vzdělávání a při tom dbají, aby byly realizovány rámcové záměry ve vzdělávání, vzdělávání probíhalo podle aktuální situace, podmínek a věku dětí. V průběhu vzdělávání dbáme na to, aby byly naplňovány vzdělávací záměry ze všech vzdělávacích oblastí uvedených v RVP PV. TVP vzniká v jednotlivých třídách vždy od nového školního roku (září-srpen příslušného roku) postupně, aby vyhovoval všem aktuálním vzdělávacím požadavkům, aktuální situaci během školního roku, věkovému složení dětí v daném školním roce a jejich individuálním možnostem a schopnostem. Tím se zvyšuje efektivita vzdělávacího procesu, protože je využito přímého prožitku. Časový horizont je v kompetenci učitelek na třídě. Vyvážeností spontánních a řízených činností získávají děti přiměřenou fyzickou, psychickou a sociální samostatnost a základy očekávaných kompetencí, důležitých pro jejich další rozvoj, život a vzdělání. Některé dílčí cíle jsou průběžně plněny, aniž by si je učitelky předem plánovaly. S konkrétními činnostmi vzdělávání jsou seznamováni i rodiče na nástěnkách v šatnách jednotlivých tříd a souhrn měsíčního vzdělávacího úsilí v jednotlivých třídách je prezentován na webových stránkách MŠ formou „STŘÍPKŮ“.

Obsah záznamu TVP:

Motivační téma. Charakteristika tématu. Doba trvání tématu. Vzdělávací dílčí cíle. Nabídka činností ve třídě i venku. Očekávané výstupy. Evaluace. Poznámky. Ukázky činností – pokroky, fotodokumentace, vzdělávací portfolio…

Na konci školního roku je TVP dokladem toho, co jsme s dětmi za toto období zvládli. Svou výchovně vzdělávací činnost učitelky ve třídách pravidelně hodnotí a evaluují. Společně analyzují pokroky jednotlivých dětí a vybírají vhodné postupy další práce. Společně s dětmi zakládají portfolia. Výsledky a činnosti zapisujeme do třídních knih.

Vzdělávací cíle a záměry:

Naším cílem je postupné vzdělávání a rozvíjení osobnosti dítěte a jeho schopnosti učení ve všech možných oblastech života, osvojení si základů hodnot, na nichž je založena naše společnost, získání osobní samostatnosti, schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí při zachování vlastní identity, aby pobyt dítěte v mateřské škole byl komplexním, vzdělávacím působením, při kterém učitelky nepřetržitě, cílevědomě působí na dítě a rozvíjí jeho individualitu.

Připravujeme dětem aktivní zábavu. Snažíme se zaměstnat ruce i mysl dětí. Základem veškerého vzdělávání dětí je hra, která v dětech probouzí tvořivou energii, představivost, rozvíjí v nich společenské cítění. Vzdělávání dětí v mateřské škole není pouze o řízených činnostech, ale o všem, co se v mateřské škole děje. Denní řád je dostatečně pružný, reaguje na individuální potřeby dětí. Realizujeme konkrétní rámcové záměry ve vzdělávání. Do denního programu pravidelně zařazujeme spontánní i řízené, zdravotně preventivní pohybové aktivity. Plně se věnujeme dětem a jejich vzdělávání. Děti ve třídě nachází potřebné zázemí, klid, bezpečí i soukromí. V denním programu je vyvážený poměr mezi spontánními a řízenými činnostmi. Necháváme dětem dostatek času a prostoru pro spontánní hru. Všechny aktivity organizujeme tak, aby děti podněcovaly k vlastní aktivitě a experimentování, aby se zapojovaly do organizace činností, mohly pracovat svým tempem, rozvíjely se jejich intelektové i praktické schopnosti a dovednosti. Při všech činnostech vedeme děti k přemýšlení, chápání a porozumění sobě i světu kolem nás. Plníme individuální potřeby dětí. Podporujeme individuální, rozvojové možnosti dětí. V procesu učení uplatňujeme spontánní, sociální učení založené na principu přirozené nápodoby. Podporujeme dětskou zvídavost a potřebu objevovat. Při všech činnostech uplatňujeme metodu prožitkového a kooperativního učení hrou. Snažíme se o to, aby se děti v prostředí mateřské školy cítily bezpečně, radostně a spokojeně. Učitelka se stala pro dítě přirozenou autoritou a oporou. K naplňování vzdělávacích cílů nám pomáhá nejedna odborná, pedagogická literatura, účast pedagogů na vzdělávacích akcích, vzájemné předávání vlastních zkušeností dobré praxe a ucelený, vzdělávací program, G. a M. Přikrylových „Objevujeme svět pro život“, kde je zpracováno veškeré vzdělávací úsilí včetně evaluace. Tento program je rozpracován do nejmenších detailů. Společně s tímto programem rozvíjíme dítě ve všech možných oblastech života, schopnost učení, schopnost projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí. Využíváme i jiné dostupné vzdělávací materiály (dle potřeb a kreativity pedagogů). Děti si osvojují základy hodnot na nichž je založena naše společnost. Vytváříme radostné prostředí, aby dítě vědělo, že je láskyplně přijímáno jako rovnocenná a jedinečná osobnost. Při zařazování dětí do tříd se snažíme zohlednit dětská přátelství, sourozenecké vztahy a přání dětí i rodičů. Respektujeme a vedeme děti k uspokojování přirozených lidských potřeb (hygiena, jídlo, spánek, odpočinek, aktivity…). Dětem dopřáváme dostatek pohybu a pobytu na čerstvém vzduchu. Naším programem podporujeme zdravý životní styl. Učíme děti chránit své zdraví i druhých, být ohleduplní, zdravě sebevědomí, chránit a pečovat o přírodu a životní prostředí vůbec atd. Mateřská škola má nastavená pravidla, která jsou závazná pro všechny zaměstnance, děti i rodiče (školní řád, směrnice, pravidla třídy…). Během celého školního roku dětem připravujeme nad rámec povinného vzdělávání různorodé, doplňkové vyžití – divadla, kina, kouzelníky, dudáka, filmový festival, koncerty, návštěvy knihovny, základních škol, ZUŠ (např. četba pohádek před odpočinkem), olympiádu mateřských škol, výlety, naučná dobrodružná putování (jarní, mikulášské…), cestu za pokladem, cestu za zvířátky, rozloučení se školáky, odpoledne s rodiči, sportovní odpoledne, sportování všeho druhu, různé slavnosti a oslavy (vánoce, velikonoce, MDD, narozeniny a svátky dětí), výtvarné soutěže, ukázky z kynologie, zdravovědy, zoologie, spolupráce s hasiči, policií… Možnost výuky angličtiny s rodilou mluvčí za přítomnosti pedagoga (podle aktuálního zájmu dětí). Nadstandartní zájmové aktivity nejen pro nadané děti v odpoledním čase (nabídka se může každý školní rok lišit podle pedagoga, který činnost organizuje). Pravidelně, v zimním období, chodíme bruslit do kryté, sportovní haly a to zdarma. Sponzorem pro děti je Ostrovská teplárenská, a.s. Cesta za pokladem a pohádkou se stala již tradiční akcí, do které zapojujeme i rodiče.

Formy a metody vzdělávací práce, prostředky plnění cílů:

Naše vzdělávací úsilí podporuje komplexní vzdělávání dětí, kdy učitelka stále a cílevědomě působí na dítě a rozvíjí jeho individuální potenciál. Při svém úsilí využívá způsoby práce, které jsou pro dítě a jeho rozvoj i postup v učení příznivé, vhodné a přirozené. Učitelka zodpovídá za naplňování vzdělávacích kompetencí (cílů) a jeho profesionální obsah. Plně respektujeme individualitu dítěte, rozvíjíme a podporujeme nadání, rozvíjíme specifické zájmy dítěte, přirozený a zdravý vývoj, rozvíjíme jeho aktivity a odpovědnost. Vedle fyzického a rozumového vývoje klademe důraz i na růst v oblasti estetické, citové a sociální, na aktivní zájem a chuť dítěte dívat se kolem sebe, umět naslouchat, objevovat a ukázat odvahu co všechno již umí, zvládne a dokáže. Podněcujeme dítě k vlastní aktivitě a experimentování. Rozvíjíme intelektové i praktické schopnosti a dovednosti dítěte. Podporujeme dětskou zvídavost a potřebu objevovat. Vzdělávání důsledně zaměřujeme na individuální potřeby a možnosti dětí. Využíváme zejména prožitkové a kooperativní učení hrou, kdy jsou činnosti dětí založeny na přímých zážitcích a prožitcích. Uplatňujeme situační učení, vytváření situací v souvislostech, se kterými se dítě v životě setkává nebo může setkat. Využíváme spontánní sociální učení založené na principu nápodoby. Uplatňujeme jak aktivity spontánní, tak i řízené, vzájemně provázané a vyvážené. Využíváme i didakticky zacílené činnosti učitelkou přímo nebo nepřímo motivované. Naše vzdělávání jsme rozšířili o tzv. nadstandartní zájmové vzdělávání nejen pro nadané děti, které probíhá v odpoledním čase, podle zájmů dětí a rodičů. Učitelky ještě více a podrobněji rozšiřují obzory dětí.   Tento vzdělávací program je komplexní – zahrnuje všechny tři oblasti osobnosti dítěte (kognitivní – poznatkovou, psychomotorickou a efektivní – postojovou). Umožňuje dítěti vnímat svět v jeho přirozených souvislostech, aby tak získalo reálnější pohled na svět a aktivní postoj k němu. Rozvíjí osobnost dítěte s pozitivním vztahem k sobě i k druhým, poznává všelidské hodnoty jako je nedotknutelnost lidských práv, individuální svoboda, rovnost všech lidí, soucítění a solidarita se slabšími a ohroženými jedinci, péči o druhé, ohleduplnost k jiným. Vede k získání základů pro zdravý život, jaký je význam životního prostředí pro život člověka a důstojné vztahy mezi lidmi všech barev pleti. Rozvíjí vztah k historii a k lidovým tradicím a zvykům, k EU a evropskému společenství. Vede děti k získávání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí. Tyto cíle jsou naplňovány nejen při řízených činnostech, ale v každém okamžiku během pobytu dětí v mateřské škole. Vzdělávání dětí je rozděleno do tematických celků, které korespondují s přirozeným během školního roku, od podzimu do léta.

Vzdělávací oblasti:

Oblasti vzdělávání jsou činně propojeny, vzájemně se ovlivňují a vytvářejí společně fungující celek, v životní skutečnosti nedělitelný. Čím úplnější a dokonalejší je propojení všech oblastí vzdělávání a zároveň i podmínek, za kterých probíhá, tím je vzdělávání přirozenější, účinnější a hodnotnější.

Biologická oblast:

Stimuluje a podporuje růst a neurosvalový vývoj dítěte. Podporuje fyzickou pohodu, zlepšuje tělesnou zdatnost i pohybovou a zdravotní kulturu, rozvíjí pohybové i manipulační dovednosti dětí, učí je sebeobslužným dovednostem a vede je ke zdravým životním postojům.

Psychologická oblast:

Rozvíjí duševní pohodu dítěte, psychickou zdatnost, jeho intelekt, řeč a jazyk, poznávací procesy a funkce, jeho city i vůli, stejně tak i jeho sebepojetí a sebenahlížení, jeho kreativitu a sebevyjádření.

Interpersonální oblast:

Utváří vztahy dítěte k jinému dítěti či dospělému, posiluje, kultivuje a obohacuje jejich vzájemnou komunikaci a zajišťuje pohodu těchto vztahů.

Sociálně kulturní oblast:

Uvádí dítě do společenství ostatních lidí, do života v lidské společnosti i do světa kultury a umění, pomáhá dítěti osvojit si potřebné dovednosti, návyky i postoje, přijímá základní všeobecné, uznávané společenské, morální a estetické hodnoty a podílí se na utváření společenské pohody.

Environmentální oblast:

Založí u dítěte elementární povědomí o okolním světě a jeho dění, o vlivu člověka na životní prostředí počínaje nejbližším okolím a konče globálními problémy celosvětového dosahu, vytvoří základy pro otevřený a odpovědný postoj dítěte (člověka) k životnímu prostředí.

 1. Vzdělávací obsah

Každé dítě je rozvíjeno a vzděláváno po stránce fyzické, psychické i sociální a je vedeno tak, aby na konci předškolního období bylo jedinečnou a relativně samostatnou osobností schopnou zvládat takové nároky života, které jsou na ně běžně kladeny a zároveň i ty, s kterými se v budoucnu nevyhnutelně setká. Vzdělávací obsah je pro celou věkovou skupinu (od 2 do 7 let) společný.

Dítě a jeho tělo

Stimulujeme a podporujeme růst a neurosvalový vývoj dítěte, podporujeme jeho fyzickou pohodu, zlepšujeme jeho tělesnou zdatnost i pohybovou a zdravotní kulturu. Podporujeme rozvoj jeho pohybových i manipulačních dovedností, učíme ho sebeobsluze a vedeme ke zdravým životním návykům a postojům.

Dítě a jeho psychika

Podporujeme duševní pohodu, psychickou zdatnost a odolnost dítěte, rozvíjíme jeho intelekt, řeč a jazyk, poznávací procesy, jeho city i vůli, sebepojetí, kreativitu a sebevyjádření. Stimulujeme osvojování a rozvoj jeho vzdělávacích dovedností a povzbuzujeme je v dalším rozvoji, poznávání a učení.

Dítě a ten druhý

Podporujeme utváření vztahů dítěte k jinému dítěti či dospělému, posilujeme, kultivujeme a obohacujeme jejich vzájemnou komunikaci a zajišťujeme pohodu těchto vztahů.

Dítě a společnost

Uvádíme dítě do společenství ostatních lidí a do pravidel soužití s ostatními, do světa materiálních i duchovních hodnot a do světa kultury a umění. Pomáháme dítěti osvojit si potřebné dovednosti, návyky i postoje a umožňujeme mu aktivně se podílet na utváření společenské pohody ve svém sociálním prostředí.

Dítě a svět

Vytváříme u dítěte elementární povědomí o okolním světě a jeho dění, o vlivu člověka na životní prostředí – počínaje nejbližším okolím a konče globálními problémy celosvětového dosahu. Vytváříme elementární základy pro otevřený a odpovědný postoj dítěte (člověka) k životnímu prostředí.